Google ภายใน
เมล์กลางภาครัฐ Mail GO Thai
ฐานข้อมูลสื่อสิ่งพิมพ์ กรมการศาสนา
ฐานข้อมูลห้องสมุดอิเล็กทรอนิกส์ทางศาสนา
เกมคุณธรรม
 
 

สมบัติชาวพุทธ ชุดที่ ๒ การสวดมนต์หมู่

ตอนที่ ๑ การสวดมนต์หมู่ สรรเสริญ พระรัตนตรัย

 • ตอนที่ ๑ การสวดมนต์หมู่ สรรเสริญ พระรัตนตรัย
 • ตอนที่ ๒ ประวัติการสวดมนต์
 • ตอนที่ ๓ การสวดมนต์ทำนองสรภัญญะ
 • หน้า : [1] 2 ถัดไป>>

   
  การให้บริการข้อมูลข่าวสารในเว็บไซต์ ของกรมการศานา
   
   
  สมัคร ยกเลิก


   
  จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์
  เริ่มนับตั้งแต่วันที่ 1 พฤษภาคม 2551

  ผู้ออนไลน์ขณะนี้
     
  © สงวนลิขสิทธ์ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์โดย กรมการศาสนา ห้ามนำข้อมูลในเว็บไซต์นี้ ไปเผยแพร่ต่อโดยไม่ได้รับอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษร
  Department of Religious Affairs  ติดต่อผู้ดูแลระบบ E-mail : dra@dra.mail.go.th

  กรมการศาสนา กระทรวงวัฒนธรรม ธนาลงกรณ์ทาวเวอร์ ชั้น ๔ , ๑๕ - ๑๖ เลขที่ ๖๖๖ ถ. บรมราชชนนี แขวงบางบำหรุ เขตบางพลัด กทม. ๑๐๗๐๐
  โทรศัพท์ ๐ ๒๔๒๒ ๘๗๗๑ - ๘๘๑๘ โทรสาร ๐ ๒๔๒๒ ๘๗๗๗