Google ภายใน
ระบบฐานข้อมูลสื่อสิ่งพิมพ์
หน้าหลัก >> ประกาศสอบราคา/การจัดซื้อจัดจ้าง

เฉพาะหมวดประกาศสอบราคา/การจัดซื้อจัดจ้าง ข่าว/บทความทั้งหมด
ประกาศสอบราคา/การจัดซื้อจัดจ้าง

สอบราคาจ้างทำเกมคุณธรรม (Ethic Game) สำหรับเด็กและเยาวชน (5 เม.ย. 2553)
สอบราคาซื้อเครื่องอุปโภคบริโภค จำนวน ๘ รายการ (8 ธ.ค. 2552)
สอบราคาซื้อเครื่องสมณบริขาร ๕ รายการ (26 พ.ย. 2552)
สอบราคาจ้างทำโปรแกรมระบบบริหารจัดการพัสดุและระบบอีเลิร์นนิ่งศาสนพิธี (16 พ.ย. 2552)
ประกาศกรมการศาสนา สอบราคาซื้อไตรจีวร (ไตรเต็ม) (4 พ.ย. 2552)
ประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์พร้อมเครื่องพิมพ์ (22 ต.ค. 2552)
สอบราคาซื้อเครื่องสมณบริขารโครงการเข้าวัดปฏิบัติธรรม (6 ต.ค. 2552)
สอบราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน ๕ รายการ ครั้งที่ 2 (9 ก.ย. 2552)
สอบราคาจ้างเหมาบริการทำความสะอาดกรมการศาสนา (4 ก.ย. 2552)
ประกาศสอบราคาจ้างสำเนาภาพยนตร์ธรรมะลงแผ่น DVD (1 ก.ย. 2552)
ประกาศสอบราคาจ้างเหมาบริการจัดส่งหนังสือ (26 ส.ค. 2552)
ประกาศกรมการศาสนา เรื่อง สอบราคาซื้อเครื่องกฐินพระราชทาน ประจำปี ๒๕๕๒ (28 ก.ค. 2552)
ประกาศสอบราคาซื้อเครื่องสมณบริขาร ๕ รายการ (18 มิ.ย. 2552)
ประกาศสอบราคาจ้างทำระบบติดตามและประเมินผลโครงการ ของกรมการศาสนา (20 เม.ย. 2552)
สอบราคาซื้อเครื่องอุปโภคบริโภค (17 มี.ค. 2552)
ประกาศกรมการศาสนา สอบราคา ซื้อเครื่องสมณบริขาร (24 ม.ค. 2552)
สอบราคาเครื่องสมณบริขาร (13 พ.ย. 2551)
สอบราคาซื้อเครื่องสมณบริขาร ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๒ (28 ต.ค. 2551)
สอบซื้อเครื่องถ่ายเอกสาร จำนวน ๓ เครื่อง (28 ต.ค. 2551)
ขายทอดตลาดยางรถยนต์เก่า และอะไหล่รถยนต์ (เศษเหล็ก) (22 ต.ค. 2551)

หน้า : << ก่อนหน้า 1 2 3 4 [5] 6 ถัดไป>>

 
 
 
สมัคร ยกเลิก


 
สมบัติชาวพุทธ ชุดที่ ๒ การสวดมนต์หมู่

ตอนที่ ๖ กติกาการตัดสิน

 • ตอนที่ ๖ กติกาการตัดสิน
 • ตอนที่ ๕ เกณฑ์การตัดสิน
 • ตอนที่ ๔ การประกวดสวดมนต์หมู่ สรรเสริญพระรัตนตรัยท
 • ตอนที่ ๓ การสวดมนต์ทำนองสรภัญญะ
 • ตอนที่ ๒ ประวัติการสวดมนต์
 • ตอนที่ ๑ การสวดมนต์หมู่ สรรเสริญ พระรัตนตรัย
 •  ดูทั้งหมด

  วีดีโอข้อมูลเผยแพร่หมวดอื่น >>

  จดหมายอิเล็กทรอนิกส์กลางเพื่อการสื่อสารในภาครัฐ
  รัฐบาลไทย
  111 ศูนย์บริการประชาชน
  รับแจ้งเว็บไซต์ไม่เหมาะสม ผ่าน GCC 1111
  เว็บไซต์รับฟังความคิดเห็นของประชาชน
  กองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ
  หลักศูตรเศรฐกิจพอเพียง
  ฐานข้อมูลหน่วยงานภาครัฐ
  ศูนย์ประสานงานการรักษาความปลอดภัยด้านคอมฯ ประเทศไทย
  ศูนย์กลางความรู้แห่งชาติ
  สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ
  จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์
  เริ่มนับตั้งแต่วันที่ 1 พฤษภาคม 2551

  ผู้ออนไลน์ขณะนี้
     
  © สงวนลิขสิทธ์ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์โดย กรมการศาสนา ห้ามนำข้อมูลในเว็บไซต์นี้ ไปเผยแพร่ต่อโดยไม่ได้รับอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษร
  Department of Religious Affairs  ติดต่อผู้ดูแลระบบ E-mail : dra@dra.mail.go.th

  กรมการศาสนา กระทรวงวัฒนธรรม ธนาลงกรณ์ทาวเวอร์ ชั้น ๔ , ๑๕ - ๑๖ เลขที่ ๖๖๖ ถ. บรมราชชนนี แขวงบางบำหรุ เขตบางพลัด กทม. ๑๐๗๐๐
  โทรศัพท์ ๐ ๒๔๒๒ ๘๗๗๑ - ๘๘๑๘ โทรสาร ๐ ๒๔๒๒ ๘๗๗๗