Google ภายใน
ระบบฐานข้อมูลสื่อสิ่งพิมพ์
หน้าหลัก >> ข่าวรับสมัครงานกรมการศาสนา

เฉพาะหมวดข่าวรับสมัครงานกรมการศาสนา ข่าว/บทความทั้งหมด

ข่าวรับสมัครงานกรมการศาสนา

ประกาศกรมการศาสนา เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป (20 ส.ค. 2555)
รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ ภาคความเหมาะสมกับตำแหน่ง และกำหนดวัน เวลา และสถานที่ในการประเมินสมรรถนะ ภาคความเหมาะสมกับตำแหน่ง ตำแหน่งนักทรัพยากรบุคคล (14 ส.ค. 2555)
ประกาศกรมการศาสนา เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว (รายเดือน) ตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชี (3 ก.ค. 2555)
ประกาศกรมการศาสนา เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ กำหนดวัน เวลา และสถานที่ในการประเมินสมรรถนะ ตำแหน่งนักทรัพยากรบุคคล (29 มิ.ย. 2555)
เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว (รายเดือน) ตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชี (26 มิ.ย. 2555)
ประกาศกรมการศาสนา เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป (13 มิ.ย. 2555)
ประกาศกรมการศาสนา เรื่อง รับสมัครคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว (รายเดือน) ตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชี (12 มิ.ย. 2555)
ประกาศกรมการศาสนา เรื่อง การขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ในตำแหน่งนักประชาสัมพันธ์ปฏิบัติการ (11 เม.ย. 2555)
ประกาศกรมการศาสนา เรื่องรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความเหมาะสมกับตำแหน่งนักประชาสัมพันธ์ปฏิบัติการ (26 มี.ค. 2555)
ประกาศกรมการศาสนา เรื่อง การขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ในตำแหน่งนักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการของกรมการศาสนา (28 ก.พ. 2555)
ประกาศกรมการศาสนา เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความเหมาะสมตำแหน่งนักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ (17 ก.พ. 2555)
ประกาศกรมการศาสนา เรื่อง รายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกให้ส่งผลงานเข้ารับการประเมินเพื่อเลื่อนขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งนักวิชาการศาสนาชำนาญการ (11 ต.ค. 2554)
รับสมัครพนักงานเจ้าเหมาบริการ ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานการคลัง (16 มิ.ย. 2554)
ประกาศกรมการศาสนา เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป (16 ก.พ. 2554)
ประกาศกรมการศาสนา เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความเหมาะสมกับตำแหน่งเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการ (9 ก.พ. 2554)
ประกาศผลการคัดเลือกเพื่อรับโอนข้าราชการผลเรือนสามัญ (26 ม.ค. 2554)
ประกาศรับสมัคร พนักงานราชการ ที่ได้ขึ้นบัญชีเป็นผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราาชการทั่วไป ของกรมการท่องเที่ยว เข้ารับการประเมินความเหมาะสมกับตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการ ของกรมการศาสนา (17 ม.ค. 2554)
รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือก(สอบสัมภาษณ์) เพื่อรับโอนมาบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการและตำแหน่งเจ้าพนักงานการศาสนา (14 ม.ค. 2554)
ประกาศกรมการศาสนา เรื่อง รับโอนข้าราชการพลเรือนสามัญ (9 ธ.ค. 2553)
ประกาศกรมการศาสนา เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป (8 พ.ย. 2553)

หน้า : << ก่อนหน้า 1 2 3 [4] 5 ถัดไป>>

 
 
 
สมัคร ยกเลิก


 
สมบัติชาวพุทธ ชุดที่ ๒ การสวดมนต์หมู่

ตอนที่ ๖ กติกาการตัดสิน

 • ตอนที่ ๖ กติกาการตัดสิน
 • ตอนที่ ๕ เกณฑ์การตัดสิน
 • ตอนที่ ๔ การประกวดสวดมนต์หมู่ สรรเสริญพระรัตนตรัยท
 • ตอนที่ ๓ การสวดมนต์ทำนองสรภัญญะ
 • ตอนที่ ๒ ประวัติการสวดมนต์
 • ตอนที่ ๑ การสวดมนต์หมู่ สรรเสริญ พระรัตนตรัย
 •  ดูทั้งหมด

  วีดีโอข้อมูลเผยแพร่หมวดอื่น >>

  จดหมายอิเล็กทรอนิกส์กลางเพื่อการสื่อสารในภาครัฐ
  รัฐบาลไทย
  111 ศูนย์บริการประชาชน
  รับแจ้งเว็บไซต์ไม่เหมาะสม ผ่าน GCC 1111
  เว็บไซต์รับฟังความคิดเห็นของประชาชน
  กองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ
  หลักศูตรเศรฐกิจพอเพียง
  ฐานข้อมูลหน่วยงานภาครัฐ
  ศูนย์ประสานงานการรักษาความปลอดภัยด้านคอมฯ ประเทศไทย
  ศูนย์กลางความรู้แห่งชาติ
  สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ
  จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์
  เริ่มนับตั้งแต่วันที่ 1 พฤษภาคม 2551

  ผู้ออนไลน์ขณะนี้
     
  © สงวนลิขสิทธ์ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์โดย กรมการศาสนา ห้ามนำข้อมูลในเว็บไซต์นี้ ไปเผยแพร่ต่อโดยไม่ได้รับอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษร
  Department of Religious Affairs  ติดต่อผู้ดูแลระบบ E-mail : dra@dra.mail.go.th

  กรมการศาสนา กระทรวงวัฒนธรรม ธนาลงกรณ์ทาวเวอร์ ชั้น ๔ , ๑๕ - ๑๖ เลขที่ ๖๖๖ ถ. บรมราชชนนี แขวงบางบำหรุ เขตบางพลัด กทม. ๑๐๗๐๐
  โทรศัพท์ ๐ ๒๔๒๒ ๘๗๗๑ - ๘๘๑๘ โทรสาร ๐ ๒๔๒๒ ๘๗๗๗