Google ภายใน
ระบบฐานข้อมูลสื่อสิ่งพิมพ์
หน้าหลัก >> ประกาศสอบราคา/การจัดซื้อจัดจ้าง

เฉพาะหมวดประกาศสอบราคา/การจัดซื้อจัดจ้าง ข่าว/บทความทั้งหมด
ประกาศสอบราคา/การจัดซื้อจัดจ้าง

ประกาศกรมการศาสนา ประกวดราคาจ้างเหมาบริการนำคณะพระสังฆาธิการและพุทธศาสนิกชนไปนมัสการสังเวชนียสถาน ๔ ตำบล ณ ประเทศอินเดีย-เนปาล ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๖ (ครั้งที่ ๑) ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ (2 พ.ย. 2555)
ร่างขอบเขตของงาน (Term of Reference : TOR) โครงการส่งเสริมพระสงฆ์และพุทธศาสนิกชนไปประกอบศาสนกิจสังเวชนียสถาน ๔ ตำบล (1 ต.ค. 2555)
สอบราคาซื้อเก้าอี้ทำงานและเก้าอี้ห้องประชุม (14 ก.ย. 2555)
สอบราคาจ้างเหมาบริการทำความสะอาดกรมการศาสนา (14 ก.ย. 2555)
ประกวดราคาซื้อเครื่องกฐินพระราชทาน ประจำปี 2555 ด้วยวิธีทางอิเล็กทรอนิกส์ (14 ก.ย. 2555)
ประกาศกรมการศาสนา เรื่อง สอบราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ (ครั้งที่ ๔) (29 มิ.ย. 2555)
เรื่อง สอบราคาจ้างทำกระเป๋าใส่เอกสาร (4 เม.ย. 2555)
เรื่อง สอบราคาจ้างทำเสื้อยืดคอกลมสีขาว (2 เม.ย. 2555)
เรื่อง ประกวดราคาเช่ารถยนต์โดยสาร ขนาด ๑๒ ที่นั่ง จำนวน ๔ คัน ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ (22 มี.ค. 2555)
ประกาศกรมการศาสนา เรื่อง สอบราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ (16 มี.ค. 2555)
รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะการเช่ารถยนต์โดยสาร (รถตู้) ขนาด ๑๒ ที่นั่ง จำนวน ๔ คัน (13 มี.ค. 2555)
สอบราคาจ้างผลิตและออกอากาศสปอตโทรทัศน์ และสปอตวิทยุ (23 ก.พ. 2555)
ประกาศกรมการศาสนา เรื่อง ประกวดราคาจ้างเหมาบริการนำคณะพระสังฆาธิการและพุทธศาสนิกชนไปนมัสการสังเวชนียสถาน ๔ ตำบล ณ ประเทศอินเดีย-เนปาล ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ (1 ก.พ. 2555)
ประกาศกาศกรมการศาสนา เรื่องการกำหนดหัวข้อร่างขอบเขตของงานจัดจ้างนำพระสงฆ์และพุทธศาสนิกชนไปประกอบศาสนกิจ ณ สังเวชนียสถาน 4 ตำบลประเทศอินเดีย-เนปาล (16 ม.ค. 2555)
สอบราคาซื้อไตรจีวร(ไตรเต็ม) สีพระราชนิยม ปีงบประมาณ ๒๕๕๕ (27 ธ.ค. 2554)
สอบราคาซื้อสมณบริขารโครงการเข้าวัดปฏิบัติธรรมวันธรรมสวนะ ปีงบประมาณ ๒๕๕๕ (14 ธ.ค. 2554)
ประกาศกรมการศาสนา เรื่อง สอบราคาซื้อสมณบริขารโครงการเข้าวัดปฏิบัติธรรมวันธรรมสมนะ ปีงบประมาณ ๒๕๕๕ (20 ต.ค. 2554)
ประกาศกรมการศาสนา เรื่องสอบราคาจ้างให้บริการเชื่อมต่อเครือข่ายอินเตอร์เน็ตความเร็วสูงของกรมการศาสนา ปีงบประมาณ 2555 (22 ก.ย. 2554)
สอบราคาจ้างสำเนาแผ่น DVD ภาพยนตร์ธรรมะเรื่องสั้น และแผ่น CD เกมคุณธรรม (12 ก.ย. 2554)
สอบราคาจ้างเหมาบริการทำความสะอาดกรมการศาสนา ประจำปี ๒๕๕๕ (12 ก.ย. 2554)

หน้า : << ก่อนหน้า 1 2 [3] 4 5 6 ถัดไป>>

 
 
 
สมัคร ยกเลิก


 
สมบัติชาวพุทธ ชุดที่ ๒ การสวดมนต์หมู่

ตอนที่ ๖ กติกาการตัดสิน

 • ตอนที่ ๖ กติกาการตัดสิน
 • ตอนที่ ๕ เกณฑ์การตัดสิน
 • ตอนที่ ๔ การประกวดสวดมนต์หมู่ สรรเสริญพระรัตนตรัยท
 • ตอนที่ ๓ การสวดมนต์ทำนองสรภัญญะ
 • ตอนที่ ๒ ประวัติการสวดมนต์
 • ตอนที่ ๑ การสวดมนต์หมู่ สรรเสริญ พระรัตนตรัย
 •  ดูทั้งหมด

  วีดีโอข้อมูลเผยแพร่หมวดอื่น >>

  จดหมายอิเล็กทรอนิกส์กลางเพื่อการสื่อสารในภาครัฐ
  รัฐบาลไทย
  111 ศูนย์บริการประชาชน
  รับแจ้งเว็บไซต์ไม่เหมาะสม ผ่าน GCC 1111
  เว็บไซต์รับฟังความคิดเห็นของประชาชน
  กองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ
  หลักศูตรเศรฐกิจพอเพียง
  ฐานข้อมูลหน่วยงานภาครัฐ
  ศูนย์ประสานงานการรักษาความปลอดภัยด้านคอมฯ ประเทศไทย
  ศูนย์กลางความรู้แห่งชาติ
  สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ
  จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์
  เริ่มนับตั้งแต่วันที่ 1 พฤษภาคม 2551

  ผู้ออนไลน์ขณะนี้
     
  © สงวนลิขสิทธ์ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์โดย กรมการศาสนา ห้ามนำข้อมูลในเว็บไซต์นี้ ไปเผยแพร่ต่อโดยไม่ได้รับอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษร
  Department of Religious Affairs  ติดต่อผู้ดูแลระบบ E-mail : dra@dra.mail.go.th

  กรมการศาสนา กระทรวงวัฒนธรรม ธนาลงกรณ์ทาวเวอร์ ชั้น ๔ , ๑๕ - ๑๖ เลขที่ ๖๖๖ ถ. บรมราชชนนี แขวงบางบำหรุ เขตบางพลัด กทม. ๑๐๗๐๐
  โทรศัพท์ ๐ ๒๔๒๒ ๘๗๗๑ - ๘๘๑๘ โทรสาร ๐ ๒๔๒๒ ๘๗๗๗