Google ภายใน
ระบบฐานข้อมูลสื่อสิ่งพิมพ์
หน้าหลัก >> ประกาศผลการดำเนินการสอบราคา/ผลการจัดซื้อจัดจ้าง

เฉพาะหมวดประกาศผลการดำเนินการสอบราคา/ผลการจัดซื้อจัดจ้าง ข่าว/บทความทั้งหมด
ประกาศผลการดำเนินการสอบราคา/ผลการจัดซื้อจัดจ้าง

ผลการดำเนินการจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์พร้อมเครื่องพิมพ์ จำนวน ๑๐ ชุด ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๓ (23 พ.ย. 2552)
ผลการดำเนินการจัดซื้อเครื่องสมณบริขารโครงการเข้าวัดปฏิบัติธรรม (21 ต.ค. 2552)
ยกเลิกการสอบราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ครั้งที่ 2 (24 ก.ย. 2552)
ผลการดำเนินการจ้างเหมาบริการทำความสะอาดที่ทำการกรมการศาสนาประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๓ (21 ก.ย. 2552)
ผลการดำเนินการจ้างเหมาบริการจัดส่งหนังสือ (10 ก.ย. 2552)
ผลการดำเนินการจัดซื้อเครื่องกฐินพระราชทาน ประจำปี 2552 (18 ส.ค. 2552)
ผลการดำเนินการจัดซื้อเครื่องสมณบริขาร ประจำปี ๒๕๕๒ (9 ก.ค. 2552)
ผลการดำเนินการจัดจ้างระบบติดตามประเมินผลโครงการของกรมการศาสนา(E-Project-Tracking) (28 พ.ค. 2552)
ผลการดำเนินการจัดซื้อเครื่องสมณบริขาร โครงการเข้าวัดปฏิบัติธรรม ปีงบประมาณ ๒๕๕๒ (28 พ.ค. 2552)
ผลการดำเนินการจัดซื้อไตรจีวร (28 พ.ค. 2552)
ผลการดำเนินการจัดซื้อเครื่องสมณบริขาร ๗ รายการ (28 พ.ค. 2552)
ผลการดำเนินการจัดซื้อเครื่องอุปโภคบริโภคจำนวน ๘ รายการ (28 พ.ค. 2552)
ผลการดำเนินการจัดซื้อไตรจีวร (18 ธ.ค. 2551)
ผลการดำเนินการจัดซื้อเครื่องถ่ายเอกสาร ระบบดิจิตอล (14 พ.ย. 2551)
ผลการดำเนินการจัดซื้อเครื่องสมณบริขาร โครงการเข้าวัดปฏิบัติธรรม ปีงบประมาณ ๒๕๕๒ (13 พ.ย. 2551)
รายชื่อผู้เสนอราคาที่มีสิทธิได้รับการคัดเลือกซื้อเครื่องสมณบริขาร (13 พ.ย. 2551)
ผลการดำเนินการจัดจ้างเหมาบริการทำความสะอาดกรมการศาสนา ปีงบประมาณ ๒๕๕๒ (3 ต.ค. 2551)
ผลการดำเนินการจ้างทำเกมคุณธรรมในโลกเสมือนจริง (CyberEthic - Games World) (24 ก.ย. 2551)
ผลการดำเนินการจัดซื้อซีดีรอมสื่อการเรียนการสอนเสริมภาษาอังกฤษ (24 ก.ย. 2551)
ผลการดำเนินการจัดจ้างพัฒนาเว็บไซต์เมืองไทยเมืองคนดี (24 ก.ย. 2551)

หน้า : << ก่อนหน้า 1 [2] 3 ถัดไป>>

 
 
 
สมัคร ยกเลิก


 
สมบัติชาวพุทธ ชุดที่ ๒ การสวดมนต์หมู่

ตอนที่ ๖ กติกาการตัดสิน

 • ตอนที่ ๖ กติกาการตัดสิน
 • ตอนที่ ๕ เกณฑ์การตัดสิน
 • ตอนที่ ๔ การประกวดสวดมนต์หมู่ สรรเสริญพระรัตนตรัยท
 • ตอนที่ ๓ การสวดมนต์ทำนองสรภัญญะ
 • ตอนที่ ๒ ประวัติการสวดมนต์
 • ตอนที่ ๑ การสวดมนต์หมู่ สรรเสริญ พระรัตนตรัย
 •  ดูทั้งหมด

  วีดีโอข้อมูลเผยแพร่หมวดอื่น >>

  จดหมายอิเล็กทรอนิกส์กลางเพื่อการสื่อสารในภาครัฐ
  รัฐบาลไทย
  111 ศูนย์บริการประชาชน
  รับแจ้งเว็บไซต์ไม่เหมาะสม ผ่าน GCC 1111
  เว็บไซต์รับฟังความคิดเห็นของประชาชน
  กองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ
  หลักศูตรเศรฐกิจพอเพียง
  ฐานข้อมูลหน่วยงานภาครัฐ
  ศูนย์ประสานงานการรักษาความปลอดภัยด้านคอมฯ ประเทศไทย
  ศูนย์กลางความรู้แห่งชาติ
  สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ
  จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์
  เริ่มนับตั้งแต่วันที่ 1 พฤษภาคม 2551

  ผู้ออนไลน์ขณะนี้
     
  © สงวนลิขสิทธ์ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์โดย กรมการศาสนา ห้ามนำข้อมูลในเว็บไซต์นี้ ไปเผยแพร่ต่อโดยไม่ได้รับอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษร
  Department of Religious Affairs  ติดต่อผู้ดูแลระบบ E-mail : dra@dra.mail.go.th

  กรมการศาสนา กระทรวงวัฒนธรรม ธนาลงกรณ์ทาวเวอร์ ชั้น ๔ , ๑๕ - ๑๖ เลขที่ ๖๖๖ ถ. บรมราชชนนี แขวงบางบำหรุ เขตบางพลัด กทม. ๑๐๗๐๐
  โทรศัพท์ ๐ ๒๔๒๒ ๘๗๗๑ - ๘๘๑๘ โทรสาร ๐ ๒๔๒๒ ๘๗๗๗