Google ภายใน
ระบบฐานข้อมูลสื่อสิ่งพิมพ์
หน้าหลัก >> ประกาศสอบราคา/การจัดซื้อจัดจ้าง

เฉพาะหมวดประกาศสอบราคา/การจัดซื้อจัดจ้าง ข่าว/บทความทั้งหมด
ประกาศสอบราคา/การจัดซื้อจัดจ้าง

ขอบเขตของงาน (TOR) โครงการส่งเสริมพระสงฆ์และพุทธศาสนิกชนไปประกอบศาสนกิจ ณ สังเวชนียสถาน ๔ ตำบล (27 ธ.ค. 2556)
รายงานกำหนดรายละเอียดและราคากลางของสมณบริขารและเครื่องอุปโภค (27 ธ.ค. 2556)
ร่างขอบเขตของงาน (TOR) การจัดซื้อสมณบริขาร และเครื่องอุปโภคบริโภค ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๗ (27 ธ.ค. 2556)
ประกาศกรมการศาสนา เรื่อง สอบราคาจ้างเหมาบริการทำความสะอาดกรมการศาสนา กระทรวงวัฒนธรรม (12 พ.ย. 2556)
ประกาศกรมการศาสนา เรื่อง สอบราคาจัดจ้างให้บริการเชื่อมต่ออินเตอร์เน็ตความเร็วสูงของกรมการศาสนา ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๗ (10 ต.ค. 2556)
ประกาศกรมการศาสนา เรื่อง สอบราคาจ้างเหมาบริการทำความสะอาดกรมการศาสนา กระทรวงวัฒนธรรม (13 ก.ย. 2556)
ประกาศกรมการศาสนา เรื่อง สอบราคาซื้อสมณบริขาร (16 ส.ค. 2556)
ประกาศกรมการศาสนา เรื่อง สอบราคาจ้างปรับปรุงห้องประชุมกรมการศาสนา ประจำปี ๒๕๕๖ (15 ก.ค. 2556)
ร่างขอบเขตของงาน (Term of Reference : TOR) การจัดซื้อเครื่องกฐินพระราชทาน ประจำปี ๒๕๕๖ (26 มิ.ย. 2556)
(ร่าง) ข้อกำหนดและขอบเขตของงาน (Term of Reference:TOR) โครงการให้บริการเชื่อมต่อเครือข่ายอินเตอร์เน็ตความเร็วสูงของกรมการศาสนา ปีงบประมาณ ๒๕๕๖ (ประกาศสอบครั้งที่ ๒) (20 พ.ค. 2556)
ประกาศกรมการศาสนา เรื่อง สอบราคาจัดจ้างให้บริการเชื่อมต่ออินเตอร์เน็ตความเร็วสูงของกรมการศาสนาปีงบประมาณ ๒๕๕๖ (ครั้งที่ ๒) (20 พ.ค. 2556)
ประกาศกรมการศาสนา เรื่องสอบราคาจ้างให้บริการเชื่อมต่ออินเตอร์เน็ตความเร็วสูงของกรมการศาสนา ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๖ (5 เม.ย. 2556)
ข้อกำหนดและขอบเขตของงาน (Term of Reference:TOR) โครงการให้บริการเชื่อมต่อเครือข่ายอินเตอร์เน็ตความเร็วสูงของกรมการศาสนาปีงบประมาณ ๒๕๕๖ (5 เม.ย. 2556)
ประกวดราคาจ้างเหมาบริการโครงการปรับปรุงเว็บไซต์ฮัจย์สำหรับงานลงทะเบียนผู้เดินทางไปประกอบพิธีฮัจย์ (19 ก.พ. 2556)
ขอบเขตของงาน (Term of Reference : TOR) โครงการส่งเสริมพระสงฆ์และพุทธศาสนิกชนไปประกอบศาสนกิจ ณ สังเวชนียสถาน ๔ ตำบล (ครั้งที่ ๓) (9 ม.ค. 2556)
ประกาศประกวดราคาจ้างเหมาบริการโครงการส่งเสริมพระสงฆ์และพุทธศาสนิกชนไปประกอบศาสนกิจ ณ สังเวชนียสถาน ๔ ตำบล ประเทศอินเดีย-เนปาล ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๖ (ครั้งที่ ๓) ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ (9 ม.ค. 2556)
ประกวดราคาจัดซื้อไตรจีวร (ไตรเต็ม) และสมณบริขาร ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๖ ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ (21 ธ.ค. 2555)
ประกวดราคาจ้างเหมาบริการโครงการส่งเสริมพระสงฆ์และพุทธศาสนิกชนไปประกอบศาสนกิจ ณ สังเวชนียสถาน ๔ ตำบล ประเทศอินเดีย-เนปาล ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๖ ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ (19 ธ.ค. 2555)
เอกสารเพิ่มเติม คุณลักษณะเฉพาะการจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ของกรมการศาสนา ปีงบประมาณ ๒๕๕๖ จำนวน ๓ รายการ (9 พ.ย. 2555)
ประกาศกรมการศาสนา เรื่อง สอบราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๖ (8 พ.ย. 2555)

หน้า : << ก่อนหน้า 1 [2] 3 4 5 6 ถัดไป>>

 
 
 
สมัคร ยกเลิก


 
สมบัติชาวพุทธ ชุดที่ ๒ การสวดมนต์หมู่

ตอนที่ ๖ กติกาการตัดสิน

 • ตอนที่ ๖ กติกาการตัดสิน
 • ตอนที่ ๕ เกณฑ์การตัดสิน
 • ตอนที่ ๔ การประกวดสวดมนต์หมู่ สรรเสริญพระรัตนตรัยท
 • ตอนที่ ๓ การสวดมนต์ทำนองสรภัญญะ
 • ตอนที่ ๒ ประวัติการสวดมนต์
 • ตอนที่ ๑ การสวดมนต์หมู่ สรรเสริญ พระรัตนตรัย
 •  ดูทั้งหมด

  วีดีโอข้อมูลเผยแพร่หมวดอื่น >>

  จดหมายอิเล็กทรอนิกส์กลางเพื่อการสื่อสารในภาครัฐ
  รัฐบาลไทย
  111 ศูนย์บริการประชาชน
  รับแจ้งเว็บไซต์ไม่เหมาะสม ผ่าน GCC 1111
  เว็บไซต์รับฟังความคิดเห็นของประชาชน
  กองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ
  หลักศูตรเศรฐกิจพอเพียง
  ฐานข้อมูลหน่วยงานภาครัฐ
  ศูนย์ประสานงานการรักษาความปลอดภัยด้านคอมฯ ประเทศไทย
  ศูนย์กลางความรู้แห่งชาติ
  สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ
  จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์
  เริ่มนับตั้งแต่วันที่ 1 พฤษภาคม 2551

  ผู้ออนไลน์ขณะนี้
     
  © สงวนลิขสิทธ์ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์โดย กรมการศาสนา ห้ามนำข้อมูลในเว็บไซต์นี้ ไปเผยแพร่ต่อโดยไม่ได้รับอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษร
  Department of Religious Affairs  ติดต่อผู้ดูแลระบบ E-mail : dra@dra.mail.go.th

  กรมการศาสนา กระทรวงวัฒนธรรม ธนาลงกรณ์ทาวเวอร์ ชั้น ๔ , ๑๕ - ๑๖ เลขที่ ๖๖๖ ถ. บรมราชชนนี แขวงบางบำหรุ เขตบางพลัด กทม. ๑๐๗๐๐
  โทรศัพท์ ๐ ๒๔๒๒ ๘๗๗๑ - ๘๘๑๘ โทรสาร ๐ ๒๔๒๒ ๘๗๗๗