Google ภายใน
ระบบฐานข้อมูลสื่อสิ่งพิมพ์
หน้าหลัก >> ข่าวรับสมัครงานกรมการศาสนา

เฉพาะหมวดข่าวรับสมัครงานกรมการศาสนา ข่าว/บทความทั้งหมด

ข่าวรับสมัครงานกรมการศาสนา

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งนักวิเทศสัมพันธ์ (11 ก.พ. 2558)
ประกาศบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเป็นพนักงานกองทุนสำหรับผู้เดินทางไปประกอบพิธีฮัจย์ ตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชี (11 ก.พ. 2558)
รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งนักวิเทศสัมพันธ์ (5 ก.พ. 2558)
ประกาศกรมการศาสนา เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะเพื่อคัดเลือกเป็นพนักงานกองทุนสำหรับผู้เดินทางไปประกอบพิธีฮัจย์ ตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชี (2 ก.พ. 2558)
ประกาศกรมการศาสนา เรื่อง การขึ้นบัญชีและยกเลิกบัญชีผู้ได้รับการคัดเลือกในตำแหน่งนักวิชาการศาสนาปฏิบัติการ ของกรมการศาสนา (23 ม.ค. 2558)
ประกาศกรมการศาสนา เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความเหมาะสมกับตำแหน่งนักวิชาการศาสนาปฏิบัติการ (20 ม.ค. 2558)
รับสมัครคัดเลือกพนักงานกองทุนสำหรับผู้เดินทางไปประกอบพิธีฮัจย์ ตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชี (9 ม.ค. 2558)
ประกาศกรมการศาสนา เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเป็นเป็นลูกจ้างชั่วคราว (รายเดือน) ตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชี เพื่อปฏิบัติงานกองทุนส่งเสริมการเผยแผ่พระพุทธศาสนาเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา (9 ธ.ค. 2557)
ประกาศเรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว (รายเดือน) (2 ธ.ค. 2557)
ประกาศเรื่อง การขึ้นบัญชีผู้ได้รับการคัดเลือกในตำแหน่งนักวิชาการศาสนาปฏิบัติการ (21 พ.ย. 2557)
ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความเหมาะสมกับตำแหน่งนักวิชาการศาสนาปฏิบัติการ (18 พ.ย. 2557)
ประกาศกรมการศาสนา เรื่อง รับสมัครคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว (รายเดือน) ตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชีเพื่อปฏิบัติงานกองทุนส่งเสริมการเผยแผ่พระพุทธศาสนาเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา (12 พ.ย. 2557)
ประกาศกรมการศาสนา เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเป็นพนักงานกองทุนสำหรับผู้เดินทางไปประกอบพิธีฮัจย์ ตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชี (29 ต.ค. 2557)
ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะเพื่อคัดเลือกเป็นพนักงานกองทุนสำหรับผู้เดินทางไปประกอบพิธีฮัจย์ ตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชี (22 ต.ค. 2557)
ประกาศรับสมัคร พนักงานกองทุนสำหรับผู้เดินไปประกอบพิธีฮัจย์ ตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชี ระหว่างวันที่ ๘-๑๗ ตุลาคม ๒๕๕๗ ในวันและเวลาราชการ (1 ต.ค. 2557)
ประกาศกรมการศาสนา เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชี เพื่อปฏิบัติงานกองทุนสำหรับผู้เดินทางไปประกอบพิธีฮัจย์ (22 ส.ค. 2557)
ประกาศกรมการศาสนา เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชี เพื่อปฏิบัติงานกองทุนสำหรับผู้เดินทางไปประกอบพิธีฮัจย์ (19 ส.ค. 2557)
ประกาศกรมการศาสนา เรื่อง การขยายเวลาการรับสมัครคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชี เพื่อปฏิบัติงานกองทุนสำหรับผู้เดินทางไปประกอบพิธีฮัจย์ (8 ส.ค. 2557)
ประกาศกรมการศาสนา เรื่อง รับสมัครคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชี เพื่อปฏิบัติงานกองทุนสำหรับผู้เดินทางไปประกอบพิธีฮัจย์ (31 ก.ค. 2557)
ประกาศกรมการศาสนา เรื่อง การขึ้นบัญชีผู้ได้รับการคัดเลือกในตำแหน่งนักวิชาการศาสนาปฏิบัติการ (10 มิ.ย. 2557)

หน้า : [1] 2 3 4 5 ถัดไป>>

 
 
 
สมัคร ยกเลิก


 
สมบัติชาวพุทธ ชุดที่ ๒ การสวดมนต์หมู่

ตอนที่ ๖ กติกาการตัดสิน

 • ตอนที่ ๖ กติกาการตัดสิน
 • ตอนที่ ๕ เกณฑ์การตัดสิน
 • ตอนที่ ๔ การประกวดสวดมนต์หมู่ สรรเสริญพระรัตนตรัยท
 • ตอนที่ ๓ การสวดมนต์ทำนองสรภัญญะ
 • ตอนที่ ๒ ประวัติการสวดมนต์
 • ตอนที่ ๑ การสวดมนต์หมู่ สรรเสริญ พระรัตนตรัย
 •  ดูทั้งหมด

  วีดีโอข้อมูลเผยแพร่หมวดอื่น >>

  จดหมายอิเล็กทรอนิกส์กลางเพื่อการสื่อสารในภาครัฐ
  รัฐบาลไทย
  111 ศูนย์บริการประชาชน
  รับแจ้งเว็บไซต์ไม่เหมาะสม ผ่าน GCC 1111
  เว็บไซต์รับฟังความคิดเห็นของประชาชน
  กองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ
  หลักศูตรเศรฐกิจพอเพียง
  ฐานข้อมูลหน่วยงานภาครัฐ
  ศูนย์ประสานงานการรักษาความปลอดภัยด้านคอมฯ ประเทศไทย
  ศูนย์กลางความรู้แห่งชาติ
  สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ
  จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์
  เริ่มนับตั้งแต่วันที่ 1 พฤษภาคม 2551

  ผู้ออนไลน์ขณะนี้
     
  © สงวนลิขสิทธ์ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์โดย กรมการศาสนา ห้ามนำข้อมูลในเว็บไซต์นี้ ไปเผยแพร่ต่อโดยไม่ได้รับอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษร
  Department of Religious Affairs  ติดต่อผู้ดูแลระบบ E-mail : dra@dra.mail.go.th

  กรมการศาสนา กระทรวงวัฒนธรรม ธนาลงกรณ์ทาวเวอร์ ชั้น ๔ , ๑๕ - ๑๖ เลขที่ ๖๖๖ ถ. บรมราชชนนี แขวงบางบำหรุ เขตบางพลัด กทม. ๑๐๗๐๐
  โทรศัพท์ ๐ ๒๔๒๒ ๘๗๗๑ - ๘๘๑๘ โทรสาร ๐ ๒๔๒๒ ๘๗๗๗