Google ภายใน
ระบบฐานข้อมูลสื่อสิ่งพิมพ์
หน้าหลัก >> สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง

เฉพาะหมวดสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ข่าว/บทความทั้งหมด
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง งบประมาณปี 2557 (9 ก.ย. 2557)
สรุปผลการดำเนินการสอบราคาในรอบปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖ (7 ธ.ค. 2555)
สรุปผลการดำเนินการสอบราคาในรอบปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๕ (24 ม.ค. 2555)
สรุปผลการดำเนินการสอบราคาในรอบปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๔ (23 พ.ค. 2554)
สรุปผลการดำเนินการสอบราคาในรอบปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๓ (7 ธ.ค. 2553)
สรุปผลการดำเนินการสอบราคาในรอบปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๒ (21 ก.ย. 2552)
สรุปผลการดำเนินการสอบราคาในรอบปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๑ (1 พ.ย. 2551)
สรุปผลการดำเนินการสอบราคาในรอบปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๐ (1 พ.ย. 2550)

หน้า : [1]

 
 
 
สมัคร ยกเลิก


 
สมบัติชาวพุทธ ชุดที่ ๒ การสวดมนต์หมู่

ตอนที่ ๖ กติกาการตัดสิน

 • ตอนที่ ๖ กติกาการตัดสิน
 • ตอนที่ ๕ เกณฑ์การตัดสิน
 • ตอนที่ ๔ การประกวดสวดมนต์หมู่ สรรเสริญพระรัตนตรัยท
 • ตอนที่ ๓ การสวดมนต์ทำนองสรภัญญะ
 • ตอนที่ ๒ ประวัติการสวดมนต์
 • ตอนที่ ๑ การสวดมนต์หมู่ สรรเสริญ พระรัตนตรัย
 •  ดูทั้งหมด

  วีดีโอข้อมูลเผยแพร่หมวดอื่น >>

  จดหมายอิเล็กทรอนิกส์กลางเพื่อการสื่อสารในภาครัฐ
  รัฐบาลไทย
  111 ศูนย์บริการประชาชน
  รับแจ้งเว็บไซต์ไม่เหมาะสม ผ่าน GCC 1111
  เว็บไซต์รับฟังความคิดเห็นของประชาชน
  กองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ
  หลักศูตรเศรฐกิจพอเพียง
  ฐานข้อมูลหน่วยงานภาครัฐ
  ศูนย์ประสานงานการรักษาความปลอดภัยด้านคอมฯ ประเทศไทย
  ศูนย์กลางความรู้แห่งชาติ
  สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ
  จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์
  เริ่มนับตั้งแต่วันที่ 1 พฤษภาคม 2551

  ผู้ออนไลน์ขณะนี้
     
  © สงวนลิขสิทธ์ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์โดย กรมการศาสนา ห้ามนำข้อมูลในเว็บไซต์นี้ ไปเผยแพร่ต่อโดยไม่ได้รับอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษร
  Department of Religious Affairs  ติดต่อผู้ดูแลระบบ E-mail : dra@dra.mail.go.th

  กรมการศาสนา กระทรวงวัฒนธรรม ธนาลงกรณ์ทาวเวอร์ ชั้น ๔ , ๑๕ - ๑๖ เลขที่ ๖๖๖ ถ. บรมราชชนนี แขวงบางบำหรุ เขตบางพลัด กทม. ๑๐๗๐๐
  โทรศัพท์ ๐ ๒๔๒๒ ๘๗๗๑ - ๘๘๑๘ โทรสาร ๐ ๒๔๒๒ ๘๗๗๗