Google ภายใน
ระบบฐานข้อมูลสื่อสิ่งพิมพ์
หน้าหลัก >> ข่าวสารโครงการของกรมการศาสนา

เฉพาะหมวดข่าวสารโครงการของกรมการศาสนา ข่าว/บทความทั้งหมด

ข่าวสารโครงการของกรมการศาสนา

หมวดย่อย
   ข่าวสารโครงการ ยกย่องเชิดชูเด็กไทยมีคุณธรรมเนื่องในวันเด็กแห่งชาติ
   ข่าวสารโครงการ ยกย่องผู้ทำคุณประโยชน์ต่อพระพุทธศาสนา
   ข่าวสารโครงการอบรมเยาวชนภาคฤดูร้อน
   โครงการเมืองไทยเมืองคนดี
   ข่าวสารโครงการ ส่งเสริมการเรียนรู้ศาสนพิธี
   ข่าวสารโครงการ การจัดงานสัปดาห์ส่งเสริมพระพุทธศาสนาเนื่องในเทศกาลมาฆบูชา
   โครงการบรรพชาอุปสมบทพระภิกษุ สามเณร และบวชศีลจาริณีภาคฤดูร้อน
   ข่าวสารโครงการ ฝึกหัดนักสวดมหาชาติคำหลวง
   ข่าวสารโครงการลานบุญลานปัญญา
   ข่าวสาร โครงการส่งเสริมจริยธรรมนักเรียน
   ข่าวสารโครงการ ศูนย์ศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์
   โครงการเข้าวัดปฏิบัติธรรมวันอาทิตย์
   โครงการศูนย์การเรียนรู้คุณธรรมสำหรับเยาวชน
   โครงการลานธรรมลานวิถีไทย
   โครงการส่งท้ายปีเก่า ต้อนรับปีใหม่ กับกิจกรรมสวดมนต์ข้ามปี ทุกที่ทั่วไทย อิ่มใจได้บุญ
   โครงการส่งเสริมพระสงฆ์และพุทธศาสนิกชนผู้ร่วมเดินทางไปประกอบศาสนกิจ ณ สังเวชนียสถาน ๔ ตำบล

แบบรายงานประวัติและผลงานผู้ทำคุณประโยชน์ต่อพระพุทธศาสนา ประจำปี ๒๕๕๘ (9 ก.พ. 2558)
การคัดเลือกผู้ทำคุณประโยชน์ต่อพระพุทธศาสนา ประจำปี ๒๕๕๘ (9 ก.พ. 2558)
แนวทางการดำเนินการคัดเลือกผู้ทำคุณประโยชน์ต่อพระพุทธศาสนาสอดคล้องกับระเบียนกรมการศาสนา ว่าด้วยการคัดเลือกผู้ทำคุณประโยชน์ต่อพระพุทธศาสนา พ.ศ.๒๕๕๔ (9 ก.พ. 2558)
แนวทางการดำเนินงานค่ายคุณธรรมภายใต้โครงการสร้างคนดีสู่สังคม : ค่ายคุณธรรมสำหรับเยาวชน ปีงบประมาณ ๒๕๕๘ (2 ก.พ. 2558)
(รายชื่อที่พัก) โครงการประชุมเสาวนา เรื่อง การขับเคลื่อนสังคมคุณธรรม : ชุมชนคุณธรรมฯ (21 ธ.ค. 2557)
โครงการประชุมเสวนาพลัง บวร ( บ้าน-วัด-โรงเรียน ) ขับเคลื่อนค่านิยมหลัก 12 ประการ สู่ชุมชนคุณธรรม ปีงบประมาณ 2558 ( งบประมาณ ) (19 ธ.ค. 2557)
แนวทางการดำเนินงาน กิจกรรมส่งท้ายปีเก่าวิถีไทย ต้อนรับปีใหม่วิถีพุทธและวิถีธรรม พ.ศ. ๒๕๕๘ (17 ธ.ค. 2557)
เชิญเข้าร่วมงานประชุมเสวนาพลัง "บวร" บ้าน วัด โรงเรียน ขับเคลื่อนค่านิยมหลัก 12 ประการ สู่ชุมชนคุณธรรม (15 ธ.ค. 2557)
(Downloads) โครงการประชุมเสวนาพลัง บวร (บ้าน - วัด - โรงเรียน) ขับเคลื่อนค่านิยมหลัก ๑๒ ประการ สู่ชุมชนคุณธรรม (8 ธ.ค. 2557)
กรมการศาสนา ขอเปลี่ยนแปลงบัญชีจัดสรรเงินอุดหนุนการจัดงานสัปดาห์ส่งเสริมพระพุทธศาสนาเนื่องในเทศกาลมาฆบูชา ประจำปี ๒๕๕๘ (28 พ.ย. 2557)
Downloads แบบสอบถามโครงการธรรมะสู่คนทั้งมวล:กิจกรรมปฏิบัติธรรมเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ๕ ธันวาคม (27 พ.ย. 2557)
Downloads แบบสอบถามการจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ๕ ธันวาคม ๒๕๕๘ (27 พ.ย. 2557)
หัวข้อการประกวดบรรยายธรรมรอบคัดเลือก (รูปภาพ) (11 พ.ย. 2557)
แบบยืนยัน เข้าร่วมโครงการคลินิกคุณธรรมในสถานศึกษา ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๘ (11 ต.ค. 2557)
แบบยืนยัน เข้าร่วมโครงการลานธรรม ลานวิถีไทย ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๘ (2 ต.ค. 2557)
เรียนวัฒนธรรมจังหวัด เรื่องเชิญสถานศึกษาที่เป็นคลินิคคุณธรรม เข้าร่วมการประชุมเสวนาทางวิชาการ ระหว่างวันที่ ๒๕ - ๒๖ กันยายน ๒๕๕๗ ที่วัดสามพระยา เขตพระนคร กรุงเทพฯ (20 ก.ย. 2557)
ใบสมัครโรงเรียนรักษาศีล ๕ (สถานศึกษารักษาศีล ๕) เอกสาร word (18 ก.ย. 2557)
แนวทางการจัดทำแผนศาสนาจังหวัด (เอกสาร word) (16 ก.ย. 2557)
โครงการสนับสนุนศาสนทายาทสืบสานและเผยแผ่พระพุทธศาสนา ประจำปี ๒๕๕๗ (3 ก.ย. 2557)
กำหนดการฝึกอบรมวิปัสสนากรรมฐาน โครงการสนับสนุนกิจกรรมการเผยแพร่พระพุทธศาสนา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗ (3 ก.ย. 2557)

หน้า : [1] 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ถัดไป>>

 
 
 
สมัคร ยกเลิก


 
สมบัติชาวพุทธ ชุดที่ ๒ การสวดมนต์หมู่

ตอนที่ ๖ กติกาการตัดสิน

 • ตอนที่ ๖ กติกาการตัดสิน
 • ตอนที่ ๕ เกณฑ์การตัดสิน
 • ตอนที่ ๔ การประกวดสวดมนต์หมู่ สรรเสริญพระรัตนตรัยท
 • ตอนที่ ๓ การสวดมนต์ทำนองสรภัญญะ
 • ตอนที่ ๒ ประวัติการสวดมนต์
 • ตอนที่ ๑ การสวดมนต์หมู่ สรรเสริญ พระรัตนตรัย
 •  ดูทั้งหมด

  วีดีโอข้อมูลเผยแพร่หมวดอื่น >>

  จดหมายอิเล็กทรอนิกส์กลางเพื่อการสื่อสารในภาครัฐ
  รัฐบาลไทย
  111 ศูนย์บริการประชาชน
  รับแจ้งเว็บไซต์ไม่เหมาะสม ผ่าน GCC 1111
  เว็บไซต์รับฟังความคิดเห็นของประชาชน
  กองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ
  หลักศูตรเศรฐกิจพอเพียง
  ฐานข้อมูลหน่วยงานภาครัฐ
  ศูนย์ประสานงานการรักษาความปลอดภัยด้านคอมฯ ประเทศไทย
  ศูนย์กลางความรู้แห่งชาติ
  สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ
  จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์
  เริ่มนับตั้งแต่วันที่ 1 พฤษภาคม 2551

  ผู้ออนไลน์ขณะนี้
     
  © สงวนลิขสิทธ์ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์โดย กรมการศาสนา ห้ามนำข้อมูลในเว็บไซต์นี้ ไปเผยแพร่ต่อโดยไม่ได้รับอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษร
  Department of Religious Affairs  ติดต่อผู้ดูแลระบบ E-mail : dra@dra.mail.go.th

  กรมการศาสนา กระทรวงวัฒนธรรม ธนาลงกรณ์ทาวเวอร์ ชั้น ๔ , ๑๕ - ๑๖ เลขที่ ๖๖๖ ถ. บรมราชชนนี แขวงบางบำหรุ เขตบางพลัด กทม. ๑๐๗๐๐
  โทรศัพท์ ๐ ๒๔๒๒ ๘๗๗๑ - ๘๘๑๘ โทรสาร ๐ ๒๔๒๒ ๘๗๗๗