Google ภายใน
ระบบฐานข้อมูลสื่อสิ่งพิมพ์
หน้าหลัก >> ข่าวประชาสัมพันธ์

ข่าวประชาสัมพันธ์
เรื่อง ให้นิติบุคคลยื่นคำขอใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบกิจการการรับจัดบริการขนส่งในกิจการฮัจย์ และการจัดบริการอื่นที่เกี่ยวกับกิจการฮัจย์
(ดาวน์โหลด) แนวทางการดำเนินกิจกรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ ไตรมาส ๒ - ๓
ขอเลื่อนการจัดกิจกรรมโครงการฝึกหัดสวดโอ้เอ้วิหารราย ปี ๕๘ เมื่อถึงกำหนดการใหม่จะแจ้งให้ทราบ
โครงการส่งเสริมพระสงฆ์และพุทธศาสนิกชนไปประกอบศาสนกิจ ณ สังเวชนียสถานฯ ปี ๒๕๕๘
เรื่อง การขอรับพระราชทานผ้าพระกฐิน ประจำปีพุทธศักราช ๒๕๕๘
แบบตอบรับโครงการส่งท้ายปีเก่าวิถีไทย ต้อนรับปีใหม่วิถีพุทธและวิถีธรรม
Download บทเจริญพระพุทธมนต์ สวดมนต์ข้ามปี ได้ที่นี้
สวดมนต์ข้ามปี..ทุกที่ทั่วไทย..สุขใจได้บุญ ดูรายชื่อสถานที่จัดกิจกรรมได้ที่นี่
เพลงค่านิยม 12 ประการ
ขอเชิญชวนร่วมลงนามถวายสัตย์ปฏิญาณเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๕ ธันวาคม ๒๕๕๗
เอกสารแนวทางการดำเนินโครงการ/กิจกรรม ไตรมาส ๑ ของสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดทุกจังหวัด
ไฟล์นำเสนอ Powerpoint ในการประชุม Video Conference เมื่อวันอังคารที่ ๒๘ ตุลาคม ๒๕๕๗ เวลา ๑๐.๐๐ น
เรียนวัฒนธรรมจังหวัดทุกจังหวัด เรื่องการจัดประชุมทางไกล (Video Conference) ในวันอังคารที่ ๒๘ ตุลาคม ๒๕๕๗ เวลา ๑๐.๐๐ น. (login เข้าห้องกระทรวงวัฒนธรรม)
ขอเชิญร่วมโครงการ "ปฏิบัติธรรมญาณสังวรบูชา ครบ ๑ ปี แห่งการสิ้นพระชนม์" ทุกวันเสาร์-อาทิตย์ ตลอดเดือนตุลาคม ๒๕๕๗ ณ วัดบวรนิเวศวิหาร กรุงเทพฯ
เรียนวัฒนธรรมจังหวัด เรื่องเชิญสถานศึกษาที่เป็นคลินิคคุณธรรม เข้าร่วมการประชุมเสวนาทางวิชาการ ระหว่างวันที่ ๒๕ - ๒๖ กันยายน ๒๕๕๗ ที่วัดสามพระยา เขตพระนคร กรุงเทพฯ
ผู้แสวงบุญกลุ่มแรกเริ่มออกเดินทางแล้ว
แจ้งผู้ประกอบกิจการฮัจย์ที่เดินทางกลุ่มแรก เร่งยื่นเอกสารด่วน ภายในวันที่ ๒๑ สิงหาคม ๒๕๕๗
คณะกรรมการส่งเสริมกิจการฮัจย์แห่งประเทศไทยเร่งดำเนินการทุกด้านที่เกี่ยวข้อง เพื่อพี่น้องมุสลิมได้ไปประกอบพิธีฮัจย์ด้วยความมั่นใจ ภายใต้แนวคิดทำงานเป็นหนึ่งเดียวกันในนามทีมไทยแลนด์
อธิบดีกรมการศาสนาแจ้งผู้แสวงบุญเร่งตรวจสอบสิทธิการเดินทางและประสานผู้ประกอบกิจการฮัจย์ภายในวันที่ ๘ สิงหาคมนี้
(Download) แนวทางการดำเนินการโครงการสนับสนุนและส่งเสริมการเผยแพร่คุณธรรมจริยธรรมในโรงเรียนวิถีพุทธ ประจำปี ๒๕๕๗

หน้า : [1] 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 ถัดไป>>

 
 
 
สมัคร ยกเลิก


 
สมบัติชาวพุทธ ชุดที่ ๒ การสวดมนต์หมู่

ตอนที่ ๖ กติกาการตัดสิน

 • ตอนที่ ๖ กติกาการตัดสิน
 • ตอนที่ ๕ เกณฑ์การตัดสิน
 • ตอนที่ ๔ การประกวดสวดมนต์หมู่ สรรเสริญพระรัตนตรัยท
 • ตอนที่ ๓ การสวดมนต์ทำนองสรภัญญะ
 • ตอนที่ ๒ ประวัติการสวดมนต์
 • ตอนที่ ๑ การสวดมนต์หมู่ สรรเสริญ พระรัตนตรัย
 •  ดูทั้งหมด

  วีดีโอข้อมูลเผยแพร่หมวดอื่น >>

  จดหมายอิเล็กทรอนิกส์กลางเพื่อการสื่อสารในภาครัฐ
  รัฐบาลไทย
  111 ศูนย์บริการประชาชน
  รับแจ้งเว็บไซต์ไม่เหมาะสม ผ่าน GCC 1111
  เว็บไซต์รับฟังความคิดเห็นของประชาชน
  กองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ
  หลักศูตรเศรฐกิจพอเพียง
  ฐานข้อมูลหน่วยงานภาครัฐ
  ศูนย์ประสานงานการรักษาความปลอดภัยด้านคอมฯ ประเทศไทย
  ศูนย์กลางความรู้แห่งชาติ
  สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ
  จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์
  เริ่มนับตั้งแต่วันที่ 1 พฤษภาคม 2551

  ผู้ออนไลน์ขณะนี้
     
  © สงวนลิขสิทธ์ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์โดย กรมการศาสนา ห้ามนำข้อมูลในเว็บไซต์นี้ ไปเผยแพร่ต่อโดยไม่ได้รับอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษร
  Department of Religious Affairs  ติดต่อผู้ดูแลระบบ E-mail : dra@dra.mail.go.th

  กรมการศาสนา กระทรวงวัฒนธรรม ธนาลงกรณ์ทาวเวอร์ ชั้น ๔ , ๑๕ - ๑๖ เลขที่ ๖๖๖ ถ. บรมราชชนนี แขวงบางบำหรุ เขตบางพลัด กทม. ๑๐๗๐๐
  โทรศัพท์ ๐ ๒๔๒๒ ๘๗๗๑ - ๘๘๑๘ โทรสาร ๐ ๒๔๒๒ ๘๗๗๗