Google ภายใน
ระบบฐานข้อมูลสื่อสิ่งพิมพ์
หน้าหลัก >> ข่าวสารกรมการศาสนา

ข่าวสารกรมการศาสนา
ประชุมคณะอนุกรรมการพัฒนาการดำเนินงานกิจการฮัจย์ ครั้งที่๑/๒๕๕๘
สมเด็จพระมหารัชมังคลาจารย์ บันทึกสปอตโทรทัศน์ฯ วันมาฆบูชา
เข้าวัดปฏิบัติธรรมวันธรรมสวนะ (วันพระ) ณ วัดจันทาราม
ประชุมคณะกรรมการพิจารณาเครื่องสังฆทานสำหรับถวายพระสงฆ์ ครั้งที่ ๑
พิธีเปิดศูนย์ศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์ ณ วัดหัวลำโพง
เข้าวัดปฏิบัติธรรมวันธรรมสวนะ (วันพระ) ณ วัดบพิตรพิมุข
พิธีเจริญพระพุทธมนต์ เจริญจิตภาวนาฯ
ปั่นจักรยาน “รวมพลังศาสนิกสัมพันธ์ สร้างความสมานฉันท์สู่ชุมชน”
เข้าวัดปฏิบัติธรรมวันธรรมสวนะ (วันพระ) ณ วัดระฆังโฆสิตาราม
ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือการจัดตั้งศูนย์อำนวยความสะดวกฯ
พิธีเปิดแข่งขันงานวิ่ง-เดิน การกุศลไทยซิกข์ ครั้งที่ ๒๑ ประจำปี ๒๕๕๘
จัดงานนำร่องกิจกรรมบูรณาการท่องเที่ยวกับงานมรดกทางศิลปวัฒนธรรม
ถวายมุทิตาสักการะแด่พระพรหมมุนี(สุชิน อคฺคชิโน)
วันธรรมสวนะ ณ วัดคฤหบดี
ประชุมผู้บริหารกรมการศาสนา ครั้งที่ ๓/๒๕๕๘
การจัดตั้งศูนย์อำนวยความสะดวกแก่ผู้เดินทางไปประกอบศาสนกิจชาวไทย
พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ
ติดตามความก้าวหน้างานโครงการของกรมการศาสนา
ประชุมผู้บริหารกรมการศาสนา ครั้งที่ ๒/๒๕๕๘
กรมการศาสนาหารือเรื่องการท่องเที่ยววิถีไทย

หน้า : [1] 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 ถัดไป>>

 
 
 
สมัคร ยกเลิก


 
สมบัติชาวพุทธ ชุดที่ ๒ การสวดมนต์หมู่

ตอนที่ ๖ กติกาการตัดสิน

 • ตอนที่ ๖ กติกาการตัดสิน
 • ตอนที่ ๕ เกณฑ์การตัดสิน
 • ตอนที่ ๔ การประกวดสวดมนต์หมู่ สรรเสริญพระรัตนตรัยท
 • ตอนที่ ๓ การสวดมนต์ทำนองสรภัญญะ
 • ตอนที่ ๒ ประวัติการสวดมนต์
 • ตอนที่ ๑ การสวดมนต์หมู่ สรรเสริญ พระรัตนตรัย
 •  ดูทั้งหมด

  วีดีโอข้อมูลเผยแพร่หมวดอื่น >>

  จดหมายอิเล็กทรอนิกส์กลางเพื่อการสื่อสารในภาครัฐ
  รัฐบาลไทย
  111 ศูนย์บริการประชาชน
  รับแจ้งเว็บไซต์ไม่เหมาะสม ผ่าน GCC 1111
  เว็บไซต์รับฟังความคิดเห็นของประชาชน
  กองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ
  หลักศูตรเศรฐกิจพอเพียง
  ฐานข้อมูลหน่วยงานภาครัฐ
  ศูนย์ประสานงานการรักษาความปลอดภัยด้านคอมฯ ประเทศไทย
  ศูนย์กลางความรู้แห่งชาติ
  สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ
  จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์
  เริ่มนับตั้งแต่วันที่ 1 พฤษภาคม 2551

  ผู้ออนไลน์ขณะนี้
     
  © สงวนลิขสิทธ์ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์โดย กรมการศาสนา ห้ามนำข้อมูลในเว็บไซต์นี้ ไปเผยแพร่ต่อโดยไม่ได้รับอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษร
  Department of Religious Affairs  ติดต่อผู้ดูแลระบบ E-mail : dra@dra.mail.go.th

  กรมการศาสนา กระทรวงวัฒนธรรม ธนาลงกรณ์ทาวเวอร์ ชั้น ๔ , ๑๕ - ๑๖ เลขที่ ๖๖๖ ถ. บรมราชชนนี แขวงบางบำหรุ เขตบางพลัด กทม. ๑๐๗๐๐
  โทรศัพท์ ๐ ๒๔๒๒ ๘๗๗๑ - ๘๘๑๘ โทรสาร ๐ ๒๔๒๒ ๘๗๗๗