Google ภายใน
ระบบฐานข้อมูลสื่อสิ่งพิมพ์
 กระดานถาม - ตอบ

ข้อตกลงการใช้งานกระดานถามตอบ เว็บไซต์กรมการศาสนา 
ในกรณีดังต่อไปนี้ทางผู้ดูแลระบบเว็บไซต์กรมการศาสนา สามารถลบข้อความที่ผู้ใช้บริการโพสต์ ในเว็บบอร์ดได้โดยไม่ต้องได้รับคำยินยอมจากผู้ใช้งาน
 1. ข้อความหรือเนื้อหาอันเป็นการวิพากษ์วิจารณ์ หรือพาดพิงสถาบันมหากษัตริย์ และราชวงศ์
 2. ข้อความที่ทำให้บุคคลอื่นเสียหาย เสื่อมเสียชื่อเสียงหรือเสียเกียรติ
 3. ข้อความกล่าวโจมตี หรือวิพากษ์วิจารณ์ในทางเสียหายต่อ ศาสนา หรือคำสอนของศาสนาใดๆของทุกศาสนา
 4. ข้อความที่ก่อกวน และก่อให้เกิดความเสียหายต่อการให้บริการของหน่วยงาน
 5. ข้อความที่มีจุดมุ่งหมายเพื่อหวังผลประโยชน์ใดๆ
 6. ข้อความที่มีเนื้อหาสื่อไปในทางที่ไม่สุภาพ หรือคำหยาบคาย 
 7. ข้อความหรือรูปภาพส่อในทางลามก อนาจาร 
 8. ข้อความที่มีการละเมิดสิทธิบุคคลอื่น หรือละเมิดสิทธิของหน่วยงานอื่นๆ
 9. ข้อความที่เป็นเท็จ หรือบิดเบือน มีเจตนาใส่ความบุคคลอื่น ให้ได้รับการดูหมิ่นเกลียดชังจากบุคคลอื่น 
 10. โฆษณาที่ไม่เกี่ยวกับเว็บไซต์ โฆษณาถึงเว็บไซต์ผิดกฎหมาย หรือเว็บไซต์ขยะต่างๆ
 11. การใช้คำหยาบคาย ก้าวร้าว หรือด่าทอกัน เกินกว่าที่บรรทัดฐานของสังคมจะยอมรับได้ 
 12. ข้อความหรือเนื้อหาอันมีลักษณะขัดต่อกฎหมายเกี่ยวกับความสงบเรียบร้อย หรือศีลธรรมอันดีของประชาชน


หมวดของกระทู้ จำนวนกระทู้ จำนวนผู้ตอบ

กระดานถามตอบเกี่ยวกับงานโครงการ กิจกรรมและการดำเนินงานของกรมการศาสนา 22 15

 
 
 
สมัคร ยกเลิก


 
สมบัติชาวพุทธ ชุดที่ ๒ การสวดมนต์หมู่

ตอนที่ ๖ กติกาการตัดสิน

 • ตอนที่ ๖ กติกาการตัดสิน
 • ตอนที่ ๕ เกณฑ์การตัดสิน
 • ตอนที่ ๔ การประกวดสวดมนต์หมู่ สรรเสริญพระรัตนตรัยท
 • ตอนที่ ๓ การสวดมนต์ทำนองสรภัญญะ
 • ตอนที่ ๒ ประวัติการสวดมนต์
 • ตอนที่ ๑ การสวดมนต์หมู่ สรรเสริญ พระรัตนตรัย
 •  ดูทั้งหมด

  วีดีโอข้อมูลเผยแพร่หมวดอื่น >>

  จดหมายอิเล็กทรอนิกส์กลางเพื่อการสื่อสารในภาครัฐ
  รัฐบาลไทย
  111 ศูนย์บริการประชาชน
  รับแจ้งเว็บไซต์ไม่เหมาะสม ผ่าน GCC 1111
  เว็บไซต์รับฟังความคิดเห็นของประชาชน
  กองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ
  หลักศูตรเศรฐกิจพอเพียง
  ฐานข้อมูลหน่วยงานภาครัฐ
  ศูนย์ประสานงานการรักษาความปลอดภัยด้านคอมฯ ประเทศไทย
  ศูนย์กลางความรู้แห่งชาติ
  สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ
  จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์
  เริ่มนับตั้งแต่วันที่ 1 พฤษภาคม 2551

  ผู้ออนไลน์ขณะนี้
     
  © สงวนลิขสิทธ์ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์โดย กรมการศาสนา ห้ามนำข้อมูลในเว็บไซต์นี้ ไปเผยแพร่ต่อโดยไม่ได้รับอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษร
  Department of Religious Affairs  ติดต่อผู้ดูแลระบบ E-mail : dra@dra.mail.go.th

  กรมการศาสนา กระทรวงวัฒนธรรม ธนาลงกรณ์ทาวเวอร์ ชั้น ๔ , ๑๕ - ๑๖ เลขที่ ๖๖๖ ถ. บรมราชชนนี แขวงบางบำหรุ เขตบางพลัด กทม. ๑๐๗๐๐
  โทรศัพท์ ๐ ๒๔๒๒ ๘๗๗๑ - ๘๘๑๘ โทรสาร ๐ ๒๔๒๒ ๘๗๗๗