Google ภายใน
 
 
ระบบฐานข้อมูลสื่อสิ่งพิมพ์
ฐานข้อมูลสื่อสิ่งพิมพ์ กรมการศาสนา
วารสารสายตรงศาสนา
ระบบฐานข้อมูลห้องสมุดอิเล็กทรอนิกส์ทางศาสนา (E-Library)
ระบบฐานข้อมูล สถานปฏิบัติธรรม E-Service
ระบบฐานข้อมูลพระกฐินพระราชทาน
ระบบติดตามประเมินผลโครงการกรมการศาสนา
ระบบบริหารจัดการฐานข้อมูล กรมการศาสนา
ระบบ E-learning กรมการศาสนา
ระบบบริหารจัดการพัสดุและครุภัณฑ์
ระบบฐานข้อมูลศูนย์ศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร กรมการศาสนา
กพร. กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร กรมการศาสนา
โครงการจัดตั้งวิทยาลัยอิหมาม
เกมคุณธรรม ภาค ๑ - ๓
กระดานถาม-ตอบ
  ประชุมคณะอนุกรรมการพัฒนาการดำเนินงานกิจการฮัจย์ ครั้งที่๑/๒๕๕๘

วันที่ ๑๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘ เวลา ๑๔.๐๐ น. นายกฤษศญพงษ์ ศิริ อธิบดีกรมการศาสนา เป็นประธานในการประชุมคณะอนุกรรมการพัฒนาการดำเนินงานกิจการฮัจย์ ครั้งที่๑/๒๕๕๘
  สมเด็จพระมหารัชมังคลาจารย์ บันทึกสปอตโทรทัศน์ฯ วันมาฆบูชา

วันที่ ๑๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘ สมเด็จพระมหารัชมังคลาจารย์ ผู้ปฏิบัติหน้าที่สมเด็จพระสังฆราช บันทึกสปอตโทรทัศน์เชิญชวนพุทธศาสนิกชนร่วมงานสัปดาห์ส่งเสริมพระพุทธศาสนา เนื่องในเทศกาลวันมาฆบูชา ประจำปี ๒๕๕๘
  เข้าวัดปฏิบัติธรรมวันธรรมสวนะ (วันพระ) ณ วัดจันทาราม

วันที่ ๑๑ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๕๘ ตรงกับวันธรรมสวนะ (วันพระ) แรม ๘ ค่ำ เดือน ๓ เวลา ๐๙.๐๐ น. ณ วัดจันทาราม เขตธนบุรี กรุงเทพมหานคร นายกฤษศญพงษ์ ศิริ อธิบดีกรมการศาสนา พร้อมด้วย ผู้บริหาร ข้าราชการเจ้าหน้าที่กรมการศาสนา
  ประชุมคณะกรรมการพิจารณาเครื่องสังฆทานสำหรับถวายพระสงฆ์ ครั้งที่ ๑

วันที่ ๑๐ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๕๘ นายกฤษศญพงษ์ ศิริ อธิบดีกรมการศาสนา เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการพิจารณาเครื่องสังฆทานสำหรับถวายพระสงฆ์ ครั้งที่ ๑/๒๕๕๘
  พิธีเปิดศูนย์ศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์ ณ วัดหัวลำโพง

วันที่ ๙ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๕๘ นายวีระ โรจน์พจนรัตน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม เป็นประธานในพิธีเปิดศูนย์ศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์วัดหัวลำโพง : ขับเคลื่อนชุมชนคุณธรรม (บ้าน – วัด – โรงเรียน) ในเขตกรุงเทพมหานคร
  เข้าวัดปฏิบัติธรรมวันธรรมสวนะ (วันพระ) ณ วัดบพิตรพิมุข

วันที่ ๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘ ตรงกับวันธรรมสวนะ (วันพระ) ขึ้น ๑๕ ค่ำ เดือน ๓ เวลา ๐๙.๐๐ น. ณ วัดบพิตรพิมุข เขตสัมพันธวงศ์ กรุงเทพมหานคร นายกฤษศญพงษ์ ศิริ อธิบดีกรมการศาสนา พร้อมด้วย ผู้บริหาร ข้าราชการเจ้าหน้าที่กรมการศาสนา
  พิธีเจริญพระพุทธมนต์ เจริญจิตภาวนาฯ

นายกฤษศญพงษ์ ศิริ อธิบดีกรมการศาสนา เป็นประธาน ในพิธีเจริญพระพุทธมนต์ เจริญจิตภาวนา สวดมนต์หมู่ทำนองสรภัญญะ เฉลิมพระเกียรติฯ ถวายเป็นพระราชกุศล ถวายพระพรชัยมงคล ในวโรกาส ๖๐ พรรษา สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
  ปั่นจักรยาน “รวมพลังศาสนิกสัมพันธ์ สร้างความสมานฉันท์สู่ชุมชน”

กรมการศาสนา ได้ร่วมกับสำนักงานคณะกรรมการอิสลามประจำกรุงเทพมหานคร โบสถ์นักบุญเทเรซา วัดหนองจอก มัสยิดคอยรุตตั๊กวา (ลำไทร) และสำนักงานเขตหนองจอก จัดพิธีเปิดงานปั่นจักรยาน “รวมพลังศาสนิกสัมพันธ์ สร้างความสมานฉันท์สู่ชุมชน” โดยมีนายวีระ โรจน์พจนรัตน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม เป็นประธานในพิธี
อ่านข่าวทั้งหมด
 
  เรื่อง ให้นิติบุคคลยื่นคำขอใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบกิจการการรับจัดบริการขนส่งในกิจการฮัจย์ และการจัดบริการอื่นที่เกี่ยวกับกิจการฮัจย์ (09/02/2558)
  (ดาวน์โหลด) แนวทางการดำเนินกิจกรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ ไตรมาส ๒ - ๓ (03/02/2558)
  ขอเลื่อนการจัดกิจกรรมโครงการฝึกหัดสวดโอ้เอ้วิหารราย ปี ๕๘ เมื่อถึงกำหนดการใหม่จะแจ้งให้ทราบ (27/01/2558)
  โครงการส่งเสริมพระสงฆ์และพุทธศาสนิกชนไปประกอบศาสนกิจ ณ สังเวชนียสถานฯ ปี ๒๕๕๘ (25/01/2558)
  เรื่อง การขอรับพระราชทานผ้าพระกฐิน ประจำปีพุทธศักราช ๒๕๕๘ (21/01/2558)
  แบบตอบรับโครงการส่งท้ายปีเก่าวิถีไทย ต้อนรับปีใหม่วิถีพุทธและวิถีธรรม (16/01/2558)
  Download บทเจริญพระพุทธมนต์ สวดมนต์ข้ามปี ได้ที่นี้ (17/12/2557)
  สวดมนต์ข้ามปี..ทุกที่ทั่วไทย..สุขใจได้บุญ ดูรายชื่อสถานที่จัดกิจกรรมได้ที่นี่ (16/12/2557)
อ่านข่าวทั้งหมด
 
 รายงานความก้าวหน้าการดำเนินการ โครงการ/กิจกรรม ในส่วนภูมิภาค
ข่าวสารกิจการฮัจย์
 
 
 
 
 
YouTube กรมการศาสนา
 
 
Facebook กรมการศาสนา
 ข่าวสารโครงการของกรมการศาสนา
  แบบรายงานประวัติและผลงานผู้ทำคุณประโยชน์ต่อพระพุทธศาสนา ประจำปี ๒๕๕๘
  การคัดเลือกผู้ทำคุณประโยชน์ต่อพระพุทธศาสนา ประจำปี ๒๕๕๘
  แนวทางการดำเนินการคัดเลือกผู้ทำคุณประโยชน์ต่อพระพุทธศาสนาสอดคล้องกับระเบียนกรมการศาสนา ว่าด้วยการคัดเลือกผู้ทำคุณประโยชน์ต่อพระพุทธศาสนา พ.ศ.๒๕๕๔
  แนวทางการดำเนินงานค่ายคุณธรรมภายใต้โครงการสร้างคนดีสู่สังคม : ค่ายคุณธรรมสำหรับเยาวชน ปีงบประมาณ ๒๕๕๘
  (รายชื่อที่พัก) โครงการประชุมเสาวนา เรื่อง การขับเคลื่อนสังคมคุณธรรม : ชุมชนคุณธรรมฯ
  โครงการประชุมเสวนาพลัง บวร ( บ้าน-วัด-โรงเรียน ) ขับเคลื่อนค่านิยมหลัก 12 ประการ สู่ชุมชนคุณธรรม ปีงบประมาณ 2558 ( งบประมาณ )
  แนวทางการดำเนินงาน กิจกรรมส่งท้ายปีเก่าวิถีไทย ต้อนรับปีใหม่วิถีพุทธและวิถีธรรม พ.ศ. ๒๕๕๘
  เชิญเข้าร่วมงานประชุมเสวนาพลัง "บวร" บ้าน วัด โรงเรียน ขับเคลื่อนค่านิยมหลัก 12 ประการ สู่ชุมชนคุณธรรม
  (Downloads) โครงการประชุมเสวนาพลัง บวร (บ้าน - วัด - โรงเรียน) ขับเคลื่อนค่านิยมหลัก ๑๒ ประการ สู่ชุมชนคุณธรรม
  กรมการศาสนา ขอเปลี่ยนแปลงบัญชีจัดสรรเงินอุดหนุนการจัดงานสัปดาห์ส่งเสริมพระพุทธศาสนาเนื่องในเทศกาลมาฆบูชา ประจำปี ๒๕๕๘
ดูรายการทั้งหมด
 เอกสารเผยแพร่
วีดีโอข้อมูลเผยแพร่
  (YouTube) เพลงค่านิยม 12 ประการ เผยแพร่ทาง https://www.youtube.com/watch?v=O4FlvluwaQw&feature=youtu.be
  (YouTube) คลิปข่าว หมู่บ้านรักษาศีล ๕ เผยแพร่ทาง http://www.YouTube.com/drathai
  (ดาวน์โหลด) คลิปข่าว ออกอากาศ หมู่บ้านรักษาศีล ๕
  (ดาวน์โหลด) ข่าวออกอากาศทางสถานีวิทยุโทรทัศน์ช่อง NBT หมู่บ้านรักษาศีล 5 จังหวัดขอนแก่น
  สัมโมทนียกถา เนื่องในวันอาสาฬหบูชา พุทธศักราช ๒๕๕๗ ของสมเด็จพระมหารัชมังคลาจารย์ เจ้าอาวาสวัดปากน้ำ เจ้าคณะใหญ่หนเหนือ ผู้ปฏิบัติหน้าที่สมเด็จพระสังฆราช
ดูทั้งหมด
เอกสารเผยแพร่(DOWNLOAD)
Powerpoint ประกอบการประชุมเตรียมความพร้อมในการถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน เมื่อวันอังคารที่ ๒๓ กันยายน ๒๕๕๗ ณ โรงแรม เอส.ดี. อเวนิว
ภาพรับเกียรติบัตรฝึกหัดสวดโอ้เอ้วิหารราย ประจำปี ๒๕๕๗
ดูทั้งหมด
ปฏิทินตรวจสอบวันสำคัญทางพระพุทธศาสนาและวันพระปกติ
  ปฏิทินครวจสอบวันสำคัญทางพระพุทธศาสนาและวันพระปกติ ประจำปี พุทธศักราช ๒๕๕๘
  ปฏิทินครวจสอบวันสำคัญทางพระพุทธศาสนาและวันพระปกติ ประจำปี พุทธศักราช ๒๕๕๗
  ปฏิทินตรวจสอบวันสำคัญทางพระพุทธศาสนาและวันพระปกติ ประจำปี พุทธศักราช ๒๕๕๖
  ปฏิทินตรวจสอบวันสำคัญทางพระพุทธศาสนาและวันพระปกติ ประจำปี พุทธศักราช ๒๕๕๕
  ปฏิทินตรวจสอบวันสำคัญทางพระพุทธศาสนาและวันพระปกติ ประจำปี พุทธศักราช ๒๕๕๔
ดูทั้งหมด
ระเบียบ/ข้อบังคับ และแนวทางการดำเนินงานของกรมการศาสนา
  กฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการ กรมการศาสนา กระทรวงวัฒนธรรม พ.ศ. ๒๕๕๗
  แบบฟอร์มการขึ้นทะเบียนเป็นหน่วยเผยแพร่ฯ
ดูทั้งหมด
คำสั่ง/ประกาศ กรมการศาสนา
  ประกาศกรมการศาสนา เรื่อง รายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกให้ส่งผลงานเข้ารับการประเมินเพื่อเลื่อนขึ้นและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งนักวิชาการศาสนาชำนาญการ
  ประกาศกรมการศาสนา เรื่อง รายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกให้ส่งผลงานเข้ารับการประเมินเพื่อเลื่อนขึ้นและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ
ดูทั้งหมด
หนังสือเวียน
  ที่ วธ ๐๒๐๓.๖/ว ๒๔๑ ลว. ๑๘ ธันวาคม ๒๕๕๖ เรื่อง การพิจารณาให้ความช่วยเหลือผู้ประกอบการก่อสร้างที่ได้รับผลกระทบจากการขาดแคลนแรงงานอันเนื่องมาจากการปรับค่าจ้างขั้นต่ำ ๓๐๐ บาท
  ที่ วธ ๐๒๐๔/๓๓๖๐ ลว. ๒๙ พฤศจิกายน ๒๕๕๖ เรื่อง แผนแม่บทป้องกันและบรรเทาภัยจากแผ่นดินไหวและอาคารถล่มและการขยายระยะเวลาแผนแม่บทป้องกันและบรรเทาภัยจากคลื่นสึนามิ
  ที่ วธ ๐๒๐๓.(๖)/ว ๓๔๙ ลว. ๖ ธันวาคม ๒๕๕๖ เรื่อง แต่งตั้งนายทหารประสานภารกิจประจำกระทรวง
  ที่ วธ ๐๒๐๓.๖/ว ๒๒๕ ลว. ๙ ธันวาคม ๒๕๕๖ เรื่อง การมอบอำนาจให้ผู้ว่าราชการจังหวัดปฏิบัติราชการแทน
  ที่ วธ ๐๒๐๓.๖/ว ๒๒๗ ลว.๑๑ ธันวาคม ๒๕๕๖ เรื่อง มอบหมายและมอบอำนาจให้ข้าราชการรับผิดชอบการปฏิบัติราชการและสั่งและปฏิบัติราชการแทนปลัดกระทรวงวัฒนธรรม
ดูทั้งหมด
ข่าวรับสมัครงาน/รับโอนข้าราชการ

 
 
 
สมัคร ยกเลิก


 
สมบัติชาวพุทธ ชุดที่ ๒ การสวดมนต์หมู่

ตอนที่ ๖ กติกาการตัดสิน

 • ตอนที่ ๖ กติกาการตัดสิน
 • ตอนที่ ๕ เกณฑ์การตัดสิน
 • ตอนที่ ๔ การประกวดสวดมนต์หมู่ สรรเสริญพระรัตนตรัยท
 • ตอนที่ ๓ การสวดมนต์ทำนองสรภัญญะ
 • ตอนที่ ๒ ประวัติการสวดมนต์
 • ตอนที่ ๑ การสวดมนต์หมู่ สรรเสริญ พระรัตนตรัย
 •  ดูทั้งหมด

  วีดีโอข้อมูลเผยแพร่หมวดอื่น >>

  จดหมายอิเล็กทรอนิกส์กลางเพื่อการสื่อสารในภาครัฐ
  รัฐบาลไทย
  111 ศูนย์บริการประชาชน
  รับแจ้งเว็บไซต์ไม่เหมาะสม ผ่าน GCC 1111
  เว็บไซต์รับฟังความคิดเห็นของประชาชน
  กองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ
  หลักศูตรเศรฐกิจพอเพียง
  ฐานข้อมูลหน่วยงานภาครัฐ
  ศูนย์ประสานงานการรักษาความปลอดภัยด้านคอมฯ ประเทศไทย
  ศูนย์กลางความรู้แห่งชาติ
  สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ
  จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์
  เริ่มนับตั้งแต่วันที่ 1 พฤษภาคม 2551

  ผู้ออนไลน์ขณะนี้
     
  © สงวนลิขสิทธ์ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์โดย กรมการศาสนา ห้ามนำข้อมูลในเว็บไซต์นี้ ไปเผยแพร่ต่อโดยไม่ได้รับอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษร
  Department of Religious Affairs  ติดต่อผู้ดูแลระบบ E-mail : dra@dra.mail.go.th

  กรมการศาสนา กระทรวงวัฒนธรรม ธนาลงกรณ์ทาวเวอร์ ชั้น ๔ , ๑๕ - ๑๖ เลขที่ ๖๖๖ ถ. บรมราชชนนี แขวงบางบำหรุ เขตบางพลัด กทม. ๑๐๗๐๐
  โทรศัพท์ ๐ ๒๔๒๒ ๘๗๗๑ - ๘๘๑๘ โทรสาร ๐ ๒๔๒๒ ๘๗๗๗