เนื่องจากหลวงตาเป็นพระภิกษุสมถะ เป็นพระที่มีวัตรปฎิบัติเคร่งครัด เป็นที่เคารพของประชาชนทั่วไป จำเป็นจะต้องเดินทางไปเผยแผ่ศาสนาโดยมีเด็กๆเดินทางติดตามไปด้วย หลานๆช่วยเอาใจช่วยด้วยนะครับ ... เข้าสู่เว็บไซต์

 

ต่อเนื่องจากภาคที่แล้ว หลวงตาทำการเทศนาจนเป็นที่เลื่อมใส ทำให้คุณหลวงบดินทรและคุณนายแจ่มจันทร์ อยากมาฟังธรรมด้วยตนเอง แต่ด้วยเหตุที่ต้องกลับบ้านเร็วจึงทำให้ลืมลูกชายไว้ที่วัด เด็กๆจะสามารถพาลูกชายของหลวงบดินทรไปส่งได้หรือไม่ โปรดติดตาม ... เข้าสู่เว็บไซต์
ในภาคที่ 3 เมื่อพะโล้ ชาญ หนูนา แช่ม ดาวเรือง และโต้ง สวดมนต์ฟังเทศน์
ถวายอาหารเพลและทำบุญเนื่องในวันพระกับครอบครัวเสร็จเรียบร้อยแล้ว
มารวมตัวกันที่ลานวัด เพื่อเล่นของเล่น และทำกิจกรรมต่างๆร่วมกัน
โดยมีหลวงตาคอยอบรมสั่งสอนและปลูกฝังคุณธรรมจริยธรรมให้กับเด็กๆ
ในเรื่องต่างๆรวมทั้งการดำรงตนอยู่ในสังคมอย่างมีความสุขและรู้จักใช้ปัญญา
ในการแก้ไขปัญหาการผจญภัยในภาคใหม่ โปรดติดตาม

ในภาคที่ 4 เหตุเกิด ณ วัดมหาธรรมโชติเป็นศูนย์รวมจิตใจของทุกคนในเมืองแห่งนี้
ทุกวันอาทิตย์หรือวันสำคัญทางศาสนาชาวบ้านต่างพากันร่วมใจไปทำบุญฟังเทศน์
ฟังธรรม และถวายภัตตาหารข้าวของเครืองใช้เป็นประจำ ทุกคนหน้าตาอิมไปด้วย
บุญ เด็กๆ วิ่งไล่จับ บ้างก็เล่นโดดยาง บ้างก็เล่นซ่อนหา ระหว่างความสุขที่เกิดขึ้นนั่น
ก็มีผู้ต่างถิ่นเข้ามาเยือน เป็นเด็ก ๓ คน .... โปรดติดตาม . เข้าสู่เว็บไซต

 

จำนวนผู้เข้าชม :