กลับหน้าหลัก
กระดาน-ถามตอบ
เว็บไซต์กรมการศาสนา
E-Service
E-Library
ระบบฐานข้อมูลศูนย์ศึกษาพระพุทธศานาวันอาทิตย์
ระบบฐานข้อมูลสื่อสิ่งพิมพ์
ระบบบริหารจัดการฐานข้อมูล กรมการศาสนา
จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์
เริ่มนับตั้งแต่วันที่ 1 พฤษภาคม 2551

จำนวนผู้ออนไลน์ขณะนี้

เครื่องพระกฐินพระราชทาน

ผ้าพระกฐินพระราชทาน และบริวารพระกฐิน เป็นของพระราชทาน กรมการศาสนาดำเนินการจัดเครื่องพระกฐินให้ผู้ขอรับพระราชทานนำไปถวายพระสงฆ์จำพรรษา ณ พระอารามหลวงต่าง ๆ ทั่วประเทศ สำหรับปี ๒๕๕๐ มีเครื่องพระกฐินดังนี้

เครื่องสักการบูชา ผ้าห่มพระประธานเทียนพระปาติโมกข์

องค์พระกฐิน ผ้าไตรจีวร
  • ไตรชั้นเดียว สำหรับวัดมหานิกาย
  • ไตรสองชั้น และผ้าขาว สำหรับวัดธรรมยุต
บริวารพระกฐิน บาตรพร้อมถุงบาตร โคมไฟตั้งโต๊ะ ช้อนส้อมคาวหวาน ปิ่นโตสแตนเลส กระติกน้ำไฟฟ้า พรม หมอนหนุน ผ้าห่มขนหนู ผ้าแพร
เครื่องมือโยธา ชุดอุปกรณ์เครื่องมืองานช่างทั่วไป ประกอบด้วยไขควง ค้อน คีม

ดูรายละเอียดเพิ่มเติม

© สงวนลิขสิทธ์ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์โดย กรมการศาสนา ห้ามนำข้อมูลในเว็บไซต์นี้ ไปเผยแพร่ต่อโดยไม่ได้รับอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษร
Department of Religious Affairs ติดต่อผู้ดูแลระบบ E-mail :
dra@m-culture.go.th

กรมการศาสนา กระทรวงวัฒนธรรม ธนาลงกรณ์ทาวเวอร์ ชั้น 15 - 16 เลขที่ 666 ถ. บรมราชชนนี แขวงบางบำหรุ เขตบางพลัด กทม. 10700
โทรศัพท์ 0 2422 8771 - 8818 โทรสาร 0 2422 8777