ศาสนสถานในศาสนาอิสลาม
กลับหน้าแรก

มัสยิดศูนย์บริหารกิจการศาสนาอิสลามแห่งชาติ เฉลิมพระเกียรติ
ถนนคลองเก้า แขวงคลองสิบ เขตหนองจอก กรุงเทพมหานคร

  
          “อิสลาม” เป็นคำภาษาอาหรับ แปลว่า การยอมจำนน การปฏิบัติตาม และการนอบน้อม เมื่อนำคำว่า อิสลาม มาเป็นชื่อของศาสนาจึงมีความหมายว่า เป็นศาสนาแห่งการยอมนอบน้อม จำนนต่อพระเจ้าคือ อัลลอฮ์ อิสลามเป็นศาสนาสุดท้ายที่ถูกประทางลงมาจากชั้นฟ้าด้วยความพอพระทัยของอัลลอฮ์ที่จะมอบให้แก่มวลมนุษยชาติ พระองค์ทรงส่งท่านศาสดามุฮัมมัด บุตร อับดุลลอฮ์ มานำทางมนุษย์และญิน เพื่อให้ความเอกะแด่พระองค์ในการเป็นพระผู้อภิบาลและการเป็นพระเจ้า พร้อมทั้งยอมจำนนต่อพระประสงค์ของพระองค์ด้วยความพอใจและสมัครใจ ปฏิบัติตามคำบัญชาใช้ของพระองค์และออกห่างไกลจากคำสั่งห้ามของพระองค์ และพิพากษาความผิดตามที่พระองค์ได้ทรงกำหนดไว้ พร้อมทั้งยึดมั่นในจริยธรรมอันสูงส่งแห่งอิสลาม โดยการปฏิบัติศาสนกิจตามหลักการอิสลาม 5 ประการ และหลักศรัทธาอีก 6 ประการ เพื่อให้เกิดคุณธรรมในจิตสำนึกอันจะนำมาซึ่งการเกื้อกูลกันในสังคม
          “มุสลิม” เป็นคำภาษาอาหรับเช่นกัน หมายถึง ผู้ที่นอบน้อมยอมจำนนต่อข้อบัญญัติของอัลลอฮ์นั่นก็หมายถึงผู้ที่ยอมรับนับถือศาสนาอิสลาม

อ่านต่อ

หลักการศรัทธาหรือหลักการอีหม่านในศาสนาอิสลามมี ๖ ประการ คือ
๑. การศรัทธาว่าอัลลอฮ์ทรงเป็นพระเจ้าองค์เดียว ซึ่งจำเป็นที่บุคคลจะต้องกล่าวยืนยันด้วยลิ้น เชื่อมั่นด้วยหัวใจ และแสดงออกถึงการศรัทธาของเขาด้วยการปฏิบัติความดี และละเว้นความชั่ว
๒. การศรัทธาต่อบรรดามะลาอิกะห์ หมายความว่า มุสลิมจะต้องศรัทธาว่า อัลลอฮ์ทรงมีบ่าวประเภทหนึ่ง เรียกว่า มะลาอิกะห์ พวกเขาถูกบังเกิดจากรัศมี ไม่มีผู้ใดรู้ถึงจำนวนที่แท้จริงของพวกเขานอกจากอัลลอฮ์ พวกเขาไม่กิน ไม่ดื่ม ไม่หลับ ไม่นอน ไม่มีบุตร และจะปฏิบัติทุกสิ่งตามที่อัลลอฮ์ได้ทรงบัญชาใช้

 

อ่านต่อ

   

© สงวนลิขสิทธ์ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์โดย กรมการศาสนา ห้ามนำข้อมูลในเว็บไซต์นี้ ไปเผยแพร่ต่อโดยไม่ได้รับอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษร