กลับหน้าหลัก
 
พระไตรปิฎก
อัลกุรอาน
ไบเบิ้ล
ภควคีตา
ศรีคุรุครันถ์ซาฮิบ
 
 
ศาสนาพุทธ
ศาสนาอิสลาม
ศาสนาคริสต์
ศาสนาพราหมณ์-ฮินดู
ศาสนาซิกข์
 
 
ดูหนังสือหมวดนี้ทั้งหมด
 

ดูหนังสือแนะนำทั้งหมด
 
เริ่มนับตั้งแต่วันที่ 1 พฤษภาคม 2551
 
สมุดเยี่ยม
เว้บไซต์กรมการศาสนา
E-Service
ระบบฐานข้อมูลพระกฐินพระราชทาน
ระบบฐานข้อมูลศูนย์ศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์
ระบบฐานข้อมูลสื่อสิ่งพิมพ์
khondee.net
ศาสนาพุทธ ศาสนาอิสลาม ศาสนาคริสต์ ศาสนาพราหมณ์-ฮินดู ศาสนาซิกข์
 
 
 
 
 
หมวดศาสนาพุทธ  
ชื่อเรื่อง : วีดีโอ ชื่อผู้แต่ง :
 
 
  วิสาขบูชา   ดาวน์โหลด
  http://youtu.be/B-pqNuvavds   ดาวน์โหลด
สถิติการเปิดอ่าน : 170
หมวดศาสนาอิสลาม  
ชื่อเรื่อง : การแพทย์ตามแนวทางท่านศาสดามุฮัมมัด ซล. ชื่อผู้แต่ง :
 
 
สถิติการเปิดอ่าน : 6548
หมวดศาสนาคริสต์  
ชื่อเรื่อง : พระเจ้าตรัสกับลูกๆ ของพระองค์ ชื่อผู้แต่ง :
 
 
สถิติการเปิดอ่าน : 2362
หมวดศาสนาพราหมณ์-ฮินดู  
ชื่อเรื่อง : เทวสถานโบสถ์พราหมณ์เสาชิงช้า ชื่อผู้แต่ง :
 
 
สถิติการเปิดอ่าน : 5791
หมวดศาสนาซิกข์  
ชื่อเรื่อง : หนังสือเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสจัดสร้างซุ้มประตูซิกข์ พุทธศักราช 2550 ชื่อผู้แต่ง :
 
 
สถิติการเปิดอ่าน : 2653
 
 
 
ชื่อหนังสือ : พระไตรปิฎก สิ่งที่ชาวพุทธต้องรู้
ชื่อผู้แต่ง : พระพรหมคุณาภรณ์
ชื่อหนังสือ : การแพทย์ตามแนวทางท่านศาสดามุฮัมมัด ซล.
ชื่อผู้แต่ง :
ชื่อหนังสือ : หลักคำสอนคริสเตียน
ชื่อผู้แต่ง : ศิลป์ชัย เชาว์เจริญรัตน์
ชื่อหนังสือ : มหากาพย์รามเกียรติ์
ชื่อผู้แต่ง :
ชื่อหนังสือ : ประวัติพระศาสดาคุรุนานัก
ชื่อผู้แต่ง :
ชื่อหนังสือ : คู่มือสวดมนต์
ชื่อผู้แต่ง : กรมการศาสนา
สงวนลิขสิทธ์ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์โดย กรมการศาสนา ห้ามนำข้อมูลในเว็บไซต์นี้ ไปเผยแพร่ต่อโดยไม่ได้รับอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษร
Department of Religious Affairs ติดต่อผู้ดูแลระบบ E-mail : dra@m-culture.go.th
กรมการศาสนา กระทรวงวัฒนธรรม ธนาลงกรณ์ทาวเวอร์ ชั้น 15 - 16 เลขที่ 666 ถ. บรมราชชนนี แขวงบางบำหรุ เขตบางพลัด กทม. 10700
โทรศัพท์ 0 2422 8771 - 8818 โทรสาร 0 2422 8777