กลับหน้าหลัก
 
พระไตรปิฎก
อัลกุรอาน
ไบเบิ้ล
ภควคีตา
ศรีคุรุครันถ์ซาฮิบ
 
 
ศาสนาพุทธ
ศาสนาอิสลาม
ศาสนาคริสต์
ศาสนาพราหมณ์-ฮินดู
ศาสนาซิกข์
 
 
ดูหนังสือหมวดนี้ทั้งหมด
 

ดูหนังสือแนะนำทั้งหมด
 
เริ่มนับตั้งแต่วันที่ 1 พฤษภาคม 2551
 
สมุดเยี่ยม
เว้บไซต์กรมการศาสนา
E-Service
ระบบฐานข้อมูลพระกฐินพระราชทาน
ระบบฐานข้อมูลศูนย์ศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์
ระบบฐานข้อมูลสื่อสิ่งพิมพ์
khondee.net
ศาสนาพุทธ ศาสนาอิสลาม ศาสนาคริสต์ ศาสนาพราหมณ์-ฮินดู ศาสนาซิกข์
หนังสือ (หมวดศาสนาพราหมณ์-ฮินดู)
 
ชื่อเรื่อง : เทวสถานโบสถ์พราหมณ์เสาชิงช้า ชื่อผู้แต่ง :
 
 
สถิติการเปิดอ่าน : 5791  
ชื่อเรื่อง : กรุณา-เรืองอุไร กุศลาสัย ชื่อผู้แต่ง : มหากาพย์ มหาภารตะ
 
 
สถิติการเปิดอ่าน : 6902  
ชื่อเรื่อง : พระตรีมูรติ ชื่อผู้แต่ง : ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. จิรพัฒน์ ประพันธ์วิทยา
 
 
  บทที่ 1 บทนำ...   ดาวน์โหลด
  บทที่ 2 ตรีมูรติ การวิวัฒนาการด้านความคิด...   ดาวน์โหลด
  บทที่ 3 คำสวดบูชาเทพต่างๆ และ เทพทัตตาเตรยะ...   ดาวน์โหลด
  บทที่ 4 ตรีมูรติ...   ดาวน์โหลด
  บทที่ 5 หลักการถ่ายถอดภาษาสันสกฤตด้วยอักษรไทย...   ดาวน์โหลด
  บทที่ 6 โครงการสร้างเทวรูปพระตรีมูรติ...   ดาวน์โหลด
  บทที่ 7 สุนัขพันธุ์อินเดียที่ใช้เนแบบในการปั้นรูป...   ดาวน์โหลด
  บทที่ 8 ประมวลภาพงานพระตรีมูรติ...   ดาวน์โหลด
  บทที่ 9 เกียรติคุณประกาศ...   ดาวน์โหลด
  บทที่ 10 รายนามผู้บริจาคเงินและทองคำร่วมสร้างเทวรูปพระตรีมูรติ...   ดาวน์โหลด
สถิติผู้เปิดอ่าน : 2930
สถิติการเปิดอ่าน : 2930  
ชื่อเรื่อง : มหากาพย์รามเกียรติ์ ชื่อผู้แต่ง :
 
มหากาพย์รามเกียรติ์
 
  บทที่ 1 มหากาพย์รามเกียรติ์1...   ดาวน์โหลด
  บทที่ 2 มหากาพย์รามเกียรติ์2...   ดาวน์โหลด
  บทที่ 3 มหากาพย์รามเกียรติ์3...   ดาวน์โหลด
  บทที่ 4 มหากาพย์รามเกียรติ์4...   ดาวน์โหลด
  บทที่ 5 มหากาพย์รามเกียรติ์5...   ดาวน์โหลด
  บทที่ 6 มหากาพย์รามเกียรติ์6...   ดาวน์โหลด
  บทที่ 7 มหากาพย์รามเกียรติ์7...   ดาวน์โหลด
  บทที่ 8 มหากาพย์รามเกียรติ์8...   ดาวน์โหลด
  บทที่ 9 มหากาพย์รามเกียรติ์9...   ดาวน์โหลด
  บทที่ 10 มหากาพย์รามเกียรติ์10...   ดาวน์โหลด
  บทที่ 11 มหากาพย์รามเกียรติ์11...   ดาวน์โหลด
สถิติผู้เปิดอ่าน : 14540
สถิติการเปิดอ่าน : 14540  
ชื่อเรื่อง : พระราชกรณียกิจทรงอุปถัมภ์ศาสนาพราหมณ์-ฮินดู ชื่อผู้แต่ง :
 
พระราชกรณียกิจทรงอุปถัมภ์ศาสนาพราหมณ์-ฮินดู
 
  Download1   ดาวน์โหลด
  Download2   ดาวน์โหลด
  Download3   ดาวน์โหลด
สถิติผู้เปิดอ่าน : 2537
สถิติการเปิดอ่าน : 2537  
 
 
 
[Top 5 หนังสือ (หมวดศาสนาพราหมณ์-ฮินดู)]
อันดับที่ 1
ชื่อหนังสือ : มหากาพย์รามเกียรติ์
ชื่อผู้แต่ง :
อันดับที่ 2
ชื่อหนังสือ : กรุณา-เรืองอุไร กุศลาสัย
ชื่อผู้แต่ง : มหากาพย์ มหาภารตะ
อันดับที่ 3
ชื่อหนังสือ : เทวสถานโบสถ์พราหมณ์เสาชิงช้า
ชื่อผู้แต่ง :
อันดับที่ 4
ชื่อหนังสือ : พระตรีมูรติ
ชื่อผู้แต่ง : ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. จิรพัฒน์ ประพันธ์วิทยา
อันดับที่ 5
ชื่อหนังสือ : พระราชกรณียกิจทรงอุปถัมภ์ศาสนาพราหมณ์-ฮินดู
ชื่อผู้แต่ง :
สงวนลิขสิทธ์ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์โดย กรมการศาสนา ห้ามนำข้อมูลในเว็บไซต์นี้ ไปเผยแพร่ต่อโดยไม่ได้รับอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษร
Department of Religious Affairs ติดต่อผู้ดูแลระบบ E-mail : dra@m-culture.go.th
กรมการศาสนา กระทรวงวัฒนธรรม ธนาลงกรณ์ทาวเวอร์ ชั้น 15 - 16 เลขที่ 666 ถ. บรมราชชนนี แขวงบางบำหรุ เขตบางพลัด กทม. 10700
โทรศัพท์ 0 2422 8771 - 8818 โทรสาร 0 2422 8777