กลับหน้าหลัก
 
พระไตรปิฎก
อัลกุรอาน
ไบเบิ้ล
ภควคีตา
ศรีคุรุครันถ์ซาฮิบ
 
 
ศาสนาพุทธ
ศาสนาอิสลาม
ศาสนาคริสต์
ศาสนาพราหมณ์-ฮินดู
ศาสนาซิกข์
 
 
ดูหนังสือหมวดนี้ทั้งหมด
 

ดูหนังสือแนะนำทั้งหมด
 
เริ่มนับตั้งแต่วันที่ 1 พฤษภาคม 2551
 
สมุดเยี่ยม
เว้บไซต์กรมการศาสนา
E-Service
ระบบฐานข้อมูลพระกฐินพระราชทาน
ระบบฐานข้อมูลศูนย์ศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์
ระบบฐานข้อมูลสื่อสิ่งพิมพ์
khondee.net
ศาสนาพุทธ ศาสนาอิสลาม ศาสนาคริสต์ ศาสนาพราหมณ์-ฮินดู ศาสนาซิกข์
หนังสือ (หมวดหนังสือคุณธรรมและจริยธรรม)
 
ชื่อเรื่อง : คู่มือสวดมนต์ ชื่อผู้แต่ง : กรมการศาสนา
 
คู่มือสวดมนต์
 
สถิติการเปิดอ่าน : 5035  
ชื่อเรื่อง : ศาสนากับการเก็บออม ชื่อผู้แต่ง : กรมการศาสนา
 
ศาสนากับการเก็บออม
 
สถิติการเปิดอ่าน : 1859  
ชื่อเรื่อง : ศาสนาสร้างสันติ ชื่อผู้แต่ง : กรมการศาสนา
 
ศาสนาสร้างสันติ
 
สถิติการเปิดอ่าน : 2411  
 
 
 
[Top 5 หนังสือ (หมวดหนังสือคุณธรรมและจริยธรรม)]
อันดับที่ 1
ชื่อหนังสือ : คู่มือสวดมนต์
ชื่อผู้แต่ง : กรมการศาสนา
อันดับที่ 2
ชื่อหนังสือ : ศาสนาสร้างสันติ
ชื่อผู้แต่ง : กรมการศาสนา
อันดับที่ 3
ชื่อหนังสือ : ศาสนากับการเก็บออม
ชื่อผู้แต่ง : กรมการศาสนา
สงวนลิขสิทธ์ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์โดย กรมการศาสนา ห้ามนำข้อมูลในเว็บไซต์นี้ ไปเผยแพร่ต่อโดยไม่ได้รับอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษร
Department of Religious Affairs ติดต่อผู้ดูแลระบบ E-mail : dra@m-culture.go.th
กรมการศาสนา กระทรวงวัฒนธรรม ธนาลงกรณ์ทาวเวอร์ ชั้น 15 - 16 เลขที่ 666 ถ. บรมราชชนนี แขวงบางบำหรุ เขตบางพลัด กทม. 10700
โทรศัพท์ 0 2422 8771 - 8818 โทรสาร 0 2422 8777